दानकर्ता दान कीजिए
6. திருக்களிற்றுப்படியார்
001 तिरुक्कळिट्रुप्पडियार्
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
முந்தய பாடல் மொத்தம் 100 पद्य
पद्य संख्या :
அடுத்த பாடல்
पद्य संख्या : 2

தம்மில் தலைப்பட்டார் பாலே தலைப்பட்டுத்
தம்மில் தலைப்படுதல் தாமுணரில் - தம்மில்
நிலைப்படுவர் ஓரிருவர் நீக்கிநிலை யாக்கித்
தலைப்படுவர் தாமத் தலை.

तम्मिल् तलैप्पट्टार् पाले तलैप्पट्टुत्
तम्मिल् तलैप्पडुदल् तामुणरिल् - तम्मिल्
निलैप्पडुवर् ओरिरुवर् नीक्किनिलै याक्कित्
तलैप्पडुवर् तामत् तलै.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி