दानकर्ता दान कीजिए
नवां तिरुमुरै
19 दशके, 301 पद्य, 14 मन्दिर
001 कोयिल् - ’ऒळिवळर् विळक्के
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
दशक का इतिहास : पद्य: पञ्जमम्

திருமாளிகைத் தேவர் அருளிச் செய்த திருவிசைப்பா
`திரு இசைப்பா` என்பது, `கடவுட்டன்மை பொருந்திய இசைப் பாட்டுகள்` எனப் பொருள் தரும். தேவாரத் திருப்பதிகங்கட்குப் பின்னர் அவைபோல அருளாசிரியர் சிலரால் இசைத் தமிழாக அருளிச்செய்யப்பட்ட திருப்பதிகங்களே `திரு விசைப்பா` எனப் பெயர்பெற்றன. எனினும், தேவாரத்தில் உள்ளதுபோல இவற்றுள் தாளத்தோடு அமைந்த திருப்பதிகங்கள் மிகுதியாக இல்லாமல், பண் மட்டில் அமைந்த திருப்பதிகங்களே மிகுதியாக உள்ளன. திருவிசைப்பாக்களில் முன்னிற்பவை, திருமாளிகைத்தேவர் அருளிச் செய்த திருவிசைப்பாக்கள்.

 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

मुदलावदु कुरलिसै: तरुमबुरम् प. सुवामिनादऩ्,
उरिमै: वाणि पदिवहम्, काल्वाय् सालै, तिरुवाऩ्मियूर्, सॆऩ्ऩै ६०००४१
www.vanirec.com

इरण्डावदु कुरलिसै: सॆऩ्ऩै, मयिलाप्पूर्, कबालीच्चरर् तिरुक्कोयिल् ओदुवार् पा. सऱ्कुरुनादऩ्
उरिमै: तिरुमुऱै मानाट्टु एऱ्पाट्टुक् कुऴु, सिङ्गप्पूर्
 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி