दानकर्ता दान कीजिए
नवां तिरुमुरै
19 दशके, 301 पद्य, 14 मन्दिर
001 कोयिल् - ’ऒळिवळर् विळक्के
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
पद्य संख्या : 11 पद्य: पञ्जमम्

மறைகளும் அமரர் கூட்டமும் மாட்டா
    தயன்திரு மாலொடு மயங்கி
முறைமுறை முறையிட் டோர்வரி யாயை
    மூர்க்கனேன் மொழிந்தபுன் மொழிகள்
அறைகழல் அரன்சீர் அறிவிலா வெறுமைச்
    சிறுமையிற் பொறுக்கும்அம் பலத்துள்
நிறைதரு கருணா நிலயமே உன்னைத்
    தொண்டனேன் நினையுமா நினையே.?

मऱैहळुम् अमरर् कूट्टमुम् माट्टा
तयऩ्तिरु मालॊडु मयङ्गि
मुऱैमुऱै मुऱैयिट् टोर्वरि यायै
मूर्क्कऩेऩ् मॊऴिन्दबुऩ् मॊऴिहळ्
अऱैहऴल् अरऩ्चीर् अऱिविला वॆऱुमैच्
सिऱुमैयिऱ् पॊऱुक्कुम्अम् पलत्तुळ्
निऱैदरु करुणा निलयमे उऩ्ऩैत्
तॊण्डऩेऩ् निऩैयुमा निऩैये.?
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

मुदलावदु कुरलिसै: तरुमबुरम् प. सुवामिनादऩ्,
उरिमै: वाणि पदिवहम्, काल्वाय् सालै, तिरुवाऩ्मियूर्, सॆऩ्ऩै ६०००४१
www.vanirec.com

इरण्डावदु कुरलिसै: सॆऩ्ऩै, मयिलाप्पूर्, कबालीच्चरर् तिरुक्कोयिल् ओदुवार् पा. सऱ्कुरुनादऩ्
उरिमै: तिरुमुऱै मानाट्टु एऱ्पाट्टुक् कुऴु, सिङ्गप्पूर्
 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

कविता - 11; ताल - पंजमं

स्मृतियों देव-समूह के साथ
ब्रह्मा और विष्णु भी व्याकुल होकर
बार बार आवेदन करके भी जिनको न जान सके,
जिनके वीर-पायल पहने पैरों की महिमा
न जानके शून्य नीच मूर्ख मेरे कठिन बातों को
क्षमा किये सोना मंच में करुणा भरनेवाले,
भक्त मैं तुमें याद करने का याद करो - 1.11

हिन्दी अनुवाद: ओरु अरिसोनन [देव महादेवन] 2017
சிற்பி