दानकर्ता दान कीजिए
नवां तिरुमुरै
19 दशके, 301 पद्य, 14 मन्दिर
001 तिरुमाळिहैत् तेवर् - कोयिल् - ऒळिवळर् विळक्के
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
पद्य संख्या : 3 पद्य: पञ्जमम्

தற்பரம் பொருளே சசிகண்ட சிகண்டா
    சாமகண் டா அண்ட வாணா
நற்பெரும் பொருளாய் உரைகலந் துன்னை
    என்னுடை நாவினால் நவில்வான்
அற்பன்என் உள்ளத் தளவிலா உன்னைத்
    தந்தபொன் னம்பலத் தரசே
கற்பமாய் உலகாய் அல்லைஆ னாயைத்
    தொண்டனேன் கருதுமா கருதே.

तऱ्परम् पॊरुळे ससिहण्ड सिहण्डा
सामहण् टा अण्ड वाणा
नऱ्पॆरुम् पॊरुळाय् उरैहलन् दुऩ्ऩै
ऎऩ्ऩुडै नाविऩाल् नविल्वाऩ्
अऱ्पऩ्ऎऩ् उळ्ळत् तळविला उऩ्ऩैत्
तन्दबॊऩ् ऩम्बलत् तरसे
कऱ्पमाय् उलहाय् अल्लैआ ऩायैत्
तॊण्डऩेऩ् करुदुमा करुदे.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

मुदलावदु कुरलिसै: तरुमबुरम् प. सुवामिनादऩ्,
उरिमै: वाणि पदिवहम्, काल्वाय् सालै, तिरुवाऩ्मियूर्, सॆऩ्ऩै ६०००४१
www.vanirec.com

इरण्डावदु कुरलिसै: सॆऩ्ऩै, मयिलाप्पूर्, कबालीच्चरर् तिरुक्कोयिल् ओदुवार् पा. सऱ्कुरुनादऩ्
उरिमै: तिरुमुऱै मानाट्टु एऱ्पाट्टुक् कुऴु, सिङ्गप्पूर्
 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

कविता - 3; ताल - पंजमं

हे तत् का अर्थ, चंद्रशेखर,
नीलकण्ड, सहस्रदलवासी,
उधर रहनेवालि अच्छे महेश्वर, तुझे
मेरे मुंह से जो बोलूं
नीच मेरे दिल को दिया अपरिमेय तू
तुझको स्वर्ण मंच का राजा,
जो युग हो ये दुनिया हो उससे अल्ग भि होकर
सेवार्थी मेरे ध्यान का ध्यान - 1.3

हिन्दी अनुवाद: ओरु अरिसोनन [देव महादेवन] 2017
சிற்பி