విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
తొమ్మిదవ తిరుమురై
19 పది పాటల కూటమి, 301 పాసురములు, 14 ఆలయములు
001 కోయిల్ - ’ఒళివళర్ విళక్కే
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 10 పాసురము : పంజమం

மடங்கலாய்க் கனகன் மார்புகீண் டானுக்
    கருள்புரி வள்ளலே மருளார்
இடங்கொள்முப் புரம்வெந் தவியவை திகத்தேர்
    ஏறிய ஏறுசே வகனே
அடங்கவல் லரக்கன் அரட்டிரு வரைக்கீழ்
    அடர்த்தபொன் னம்பலத் தரசே
விடங்கொள்கண் டத்தெம் விடங்கனே உன்னைத்
    தொண்டனேன் விரும்புமா விரும்பே.?

మడంగలాయ్క్ కనహన్ మార్బుహీణ్ టానుక్
కరుళ్బురి వళ్ళలే మరుళార్
ఇడంగొళ్ముప్ పురమ్వెన్ దవియవై తిహత్తేర్
ఏఱియ ఏఱుసే వహనే
అడంగవల్ లరక్కన్ అరట్టిరు వరైక్కీళ్
అడర్త్తబొన్ నంబలత్ తరసే
విడంగొళ్గణ్ టత్తెం విడంగనే ఉన్నైత్
తొండనేన్ విరుంబుమా విరుంబే.?
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>9====>9001010===>../../isai/09/9001010.mp3

Get the Flash Player to see this player.

முதலாவது குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com

இரண்டாவது குரலிசை: சென்னை, மயிலாப்பூர், கபாலீச்சரர் திருக்கோயில் ஓதுவார் பா. சற்குருநாதன்
உரிமை: திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழு, சிங்கப்பூர்
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

నిప్పులుమియు నేత్రముల నరహరి
ప్రేవులు దీయ దయచేసిన భూరిదయాళా
తిమిరాంధకార బద్ధులైన అసురుల ముప్పురముల
బూది సేయ దిక్తేరు నెక్కిన వృషభవాహనా
తపము కూర్చిన బలిమిని గరువమూది రావణుడు
కైలాశము పెకిలింప పీడమడచిన వాడా
విషము తాల్చిన కంఠముచే మా విషాధముల మాన్పు
నిను సేవకుడ వేడు నటుల వేడ్క సేయవే

[అనువాదము : డా. సత్యవాణి, 2014]
சிறபி