విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
తొమ్మిదవ తిరుమురై
19 పది పాటల కూటమి, 301 పాసురములు, 14 ఆలయములు
001 కోయిల్ - ’ఒళివళర్ విళక్కే
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 6 పాసురము : పంజమం

நீறணி பவளக் குன்றமே நின்ற
    நெற்றிக்கண் உடையதோர் நெருப்பே
வேறணி புவன போகமே யோக
    வெள்ளமே மேருவில் வீரா
ஆறணி சடைஎம் அற்புதக் கூத்தா
    அம்பொன்செய் அம்பலத் தரசே
ஏறணி கொடிஎம் ஈசனே உன்னைத்
    தொண்டனேன் இசையுமா றிசைய.

నీఱణి పవళక్ కుండ్రమే నిండ్ర
నెట్రిక్కణ్ ఉడైయదోర్ నెరుప్పే
వేఱణి పువన పోహమే యోహ
వెళ్ళమే మేరువిల్ వీరా
ఆఱణి సడైఎం అఱ్పుదక్ కూత్తా
అంబొన్చెయ్ అంబలత్ తరసే
ఏఱణి కొడిఎం ఈసనే ఉన్నైత్
తొండనేన్ ఇసైయుమా ఱిసైయ.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>9====>9001006===>../../isai/09/9001006.mp3

Get the Flash Player to see this player.

முதலாவது குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com

இரண்டாவது குரலிசை: சென்னை, மயிலாப்பூர், கபாலீச்சரர் திருக்கோயில் ஓதுவார் பா. சற்குருநாதன்
உரிமை: திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழு, சிங்கப்பூர்
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

నీఱుపూసిన పగడపు కొండా నిలచి
నెన్నుదుట అగ్గి కన్నైన వాడా
చేరువవౌ భువన భోగమా యోగ
తేజమా మేరుసమధీరా
జటాజూట గంగాధరా నటేశా
సుందరాంబర నివాశా
వృషభారూఢా ఈశా నిను నే నీ
సేవకుడ కూడు నటుల కూర్పవే

[అనువాదము : డా. సత్యవాణి, 2014]
சிறபி