విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
తొమ్మిదవ తిరుమురై
19 పది పాటల కూటమి, 301 పాసురములు, 14 ఆలయములు
001 కోయిల్ - ’ఒళివళర్ విళక్కే
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 8 పాసురము : పంజమం

திறம்பிய பிறவிச் சிலதெய்வ நெறிக்கே
    திகைக்கின்றேன் றனைத்திகை யாமே
நிறம்பொன்னும் மின்னும் நிறைந்தசே வடிக்கீழ்
    நிகழ்வித்த நிகரிலா மணியே
அறம்பல திறங்கண் டருந்தவர்க் கரசாய்
    ஆலின்கீழ் இருந்தஅம் பலவா
புறஞ்சமண் புத்தர் பொய்கள்கண் டாயைத்
    தொண்டனேன் புணருமா புணரே

తిఱంబియ పిఱవిచ్ చిలదెయ్వ నెఱిక్కే
తిహైక్కిండ్రేన్ ఱనైత్తిహై యామే
నిఱంబొన్నుం మిన్నుం నిఱైందసే వడిక్కీళ్
నిహళ్విత్త నిహరిలా మణియే
అఱంబల తిఱంగణ్ టరుందవర్క్ కరసాయ్
ఆలిన్కీళ్ ఇరుందఅం పలవా
పుఱంజమణ్ పుత్తర్ పొయ్గళ్గణ్ టాయైత్
తొండనేన్ పుణరుమా పుణరే
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>9====>9001008===>../../isai/09/9001008.mp3

Get the Flash Player to see this player.

முதலாவது குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com

இரண்டாவது குரலிசை: சென்னை, மயிலாப்பூர், கபாலீச்சரர் திருக்கோயில் ஓதுவார் பா. சற்குருநாதன்
உரிமை: திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழு, சிங்கப்பூர்
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

మరల మరల తోచు పుటుకలందు తోచు
దైవముల పొంద చూచునన్ను
మాయని బగరు వన్నెదాల్చు మెఱుగు పోలిక
నుండు నీ పదముల దృష్టి మరలనీక
వేదముల పారము జూచిన సనకాదుల
గురుమూర్తివై మఱ్ఱీ కిందుండభవా
అవైదీక జైన బౌద్ధ మాయా మార్గముల నిలిపిన
నిను మది నిలుపు నటుల నిలుపవే

[అనువాదము : డా. సత్యవాణి, 2014]
சிறபி