విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
తొమ్మిదవ తిరుమురై
19 పది పాటల కూటమి, 301 పాసురములు, 14 ఆలయములు
001 కోయిల్ - ’ఒళివళర్ విళక్కే
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 9 పాసురము : పంజమం

தக்கன்நற் றலையும் எச்சன்வன் றலையும்
    தாமரை நான்முகன் தலையும்
ஒக்கவிண் டுருள ஒண்டிருப் புருவம்
    நெறித்தரு ளியஉருத் திரனே
அக்கணி புலித்தோ லாடைமேல் ஆட
    ஆடப்பொன் னம்பலத் தாடும்
சொக்கனே எவர்க்கும் தொடர்வரி யாயைத்
    தொண்டனேன் தொடருமா தொடரே.

తక్కన్నఱ్ ఱలైయుం ఎచ్చన్వన్ ఱలైయుం
తామరై నాన్ముహన్ తలైయుం
ఒక్కవిణ్ టురుళ ఒండిరుప్ పురువం
నెఱిత్తరు ళియఉరుత్ తిరనే
అక్కణి పులిత్తో లాడైమేల్ ఆడ
ఆడప్పొన్ నంబలత్ తాడుం
సొక్కనే ఎవర్క్కుం తొడర్వరి యాయైత్
తొండనేన్ తొడరుమా తొడరే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>9====>9001009===>../../isai/09/9001009.mp3

Get the Flash Player to see this player.

முதலாவது குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com

இரண்டாவது குரலிசை: சென்னை, மயிலாப்பூர், கபாலீச்சரர் திருக்கோயில் ஓதுவார் பா. சற்குருநாதன்
உரிமை: திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழு, சிங்கப்பூர்
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

దక్షుని మేలైన తలయు యాజ్ఞికుని తలయు
తామరయందుండు నలువ తలయు
ఒక్కటిగ గోట తునిమి కినిసి సుందరమగు
కనుబొమలు ముడిచిన శుభకర రుద్రా
శంఖులుపైబడ ఆడెడు నడుమున మీది వలువై
పులితోలు కదులాడ ఆకశమున
నటనమాడెదు స్వామీ సుందరేశా
ఏతపముచేగాని తాముగా కనలేని
నీ వెంట నే చను నటుల చేయవే

[అనువాదము : డా. సత్యవాణి, 2014]
சிறபி