3. இருபா விருபது
001 இருபா இருபது
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


பாடல் எண் : 5

அருள்முன்பு நில்லா தடியேற்குக் கண்ணின்(று)
இருள்கண்ட வாறென்கொல் எந்தாய் – மருள்கொண்ட
மாலையா வெண்ணெய்வாழ் மன்னவா என்னுடைய
மாலையா மாற்ற மதி .
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

அருள் முன்பு நில்லாது அடியேற்குக் கண்ணின்று இருள் கண்டவாறு என்கொல் எந்தாய் மருள் கொண்ட மாலையாய் வெண்ணெய் வாழ் மன்னவா என்னுடைய மால் ஐயா மாற்ற மதி - இப்படிக் கூறிய மலங்களை இப்பொழுது நீக்குமளவில் அருள்கூடில் இருளும் வெளியுமாய் நில்லாது அடியேனுக்கு அருளொழிய வேறிடமில்லை நின்று நீக்க ஆதலால் இருளையறிந்தவழி எப்படி, எம்முடைய சுவாமியே, மணம் பொருந்திய மாலையினையுடையாய், திருவெண்ணெய் நல்லூருக்குத் தலைவனாகிய மெய்கண்டதேவனே, எனக்குண்டாகிய மயக்கத்தை ஐயா போம்படி இதுவென்று புத்தி பண்ணுவாயாக என்றவாறு.

குறிப்புரை:

இச்செய்யுள், சதசத்தாகிய ஆன்மா இருளை நீங்கின தெப்படி யென வினாவ அதற்குத்தரம்; ‘சத்தி கொடுநித்தன் தானறியா நின்ற முறை வைத்தலது சுத்தியா வை.’

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Paasa Darshan

O Wearer of garlands buzzed by bees
That hum bewitchingly! O my Father!
Malas are non est in the presence of Grace; my eye
Discerns not; yet how do I perceive the murk
Of the malas? O Sovereign of Vennainallur!
Deign, my Sire, to annul my dubiety and confusion.
Translation: Dr. T. N. Ramachandran,Thanjaavoor ,2003

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀅𑀭𑀼𑀴𑁆𑀫𑀼𑀷𑁆𑀧𑀼 𑀦𑀺𑀮𑁆𑀮𑀸 𑀢𑀝𑀺𑀬𑁂𑀶𑁆𑀓𑀼𑀓𑁆 𑀓𑀡𑁆𑀡𑀺𑀷𑁆(𑀶𑀼)
𑀇𑀭𑀼𑀴𑁆𑀓𑀡𑁆𑀝 𑀯𑀸𑀶𑁂𑁆𑀷𑁆𑀓𑁄𑁆𑀮𑁆 𑀏𑁆𑀦𑁆𑀢𑀸𑀬𑁆 – 𑀫𑀭𑀼𑀴𑁆𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝
𑀫𑀸𑀮𑁃𑀬𑀸 𑀯𑁂𑁆𑀡𑁆𑀡𑁂𑁆𑀬𑁆𑀯𑀸𑀵𑁆 𑀫𑀷𑁆𑀷𑀯𑀸 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀷𑀼𑀝𑁃𑀬
𑀫𑀸𑀮𑁃𑀬𑀸 𑀫𑀸𑀶𑁆𑀶 𑀫𑀢𑀺


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

অরুৰ‍্মুন়্‌বু নিল্লা তডিযের়্‌কুক্ কণ্ণিন়্‌(র়ু)
ইরুৰ‍্গণ্ড ৱার়েন়্‌গোল্ এন্দায্ – মরুৰ‍্গোণ্ড
মালৈযা ৱেণ্ণেয্ৱাৰ়্‌ মন়্‌ন়ৱা এন়্‌ন়ুডৈয
মালৈযা মাট্র মদি


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

அருள்முன்பு நில்லா தடியேற்குக் கண்ணின்(று)
இருள்கண்ட வாறென்கொல் எந்தாய் – மருள்கொண்ட
மாலையா வெண்ணெய்வாழ் மன்னவா என்னுடைய
மாலையா மாற்ற மதி


Open the Thamizhi Section in a New Tab
அருள்முன்பு நில்லா தடியேற்குக் கண்ணின்(று)
இருள்கண்ட வாறென்கொல் எந்தாய் – மருள்கொண்ட
மாலையா வெண்ணெய்வாழ் மன்னவா என்னுடைய
மாலையா மாற்ற மதி

Open the Reformed Script Section in a New Tab
अरुळ्मुऩ्बु निल्ला तडियेऱ्कुक् कण्णिऩ्(ऱु)
इरुळ्गण्ड वाऱॆऩ्गॊल् ऎन्दाय् – मरुळ्गॊण्ड
मालैया वॆण्णॆय्वाऴ् मऩ्ऩवा ऎऩ्ऩुडैय
मालैया माट्र मदि
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಅರುಳ್ಮುನ್ಬು ನಿಲ್ಲಾ ತಡಿಯೇಱ್ಕುಕ್ ಕಣ್ಣಿನ್(ಱು)
ಇರುಳ್ಗಂಡ ವಾಱೆನ್ಗೊಲ್ ಎಂದಾಯ್ – ಮರುಳ್ಗೊಂಡ
ಮಾಲೈಯಾ ವೆಣ್ಣೆಯ್ವಾೞ್ ಮನ್ನವಾ ಎನ್ನುಡೈಯ
ಮಾಲೈಯಾ ಮಾಟ್ರ ಮದಿ
Open the Kannada Section in a New Tab
అరుళ్మున్బు నిల్లా తడియేఱ్కుక్ కణ్ణిన్(ఱు)
ఇరుళ్గండ వాఱెన్గొల్ ఎందాయ్ – మరుళ్గొండ
మాలైయా వెణ్ణెయ్వాళ్ మన్నవా ఎన్నుడైయ
మాలైయా మాట్ర మది
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

අරුළ්මුන්බු නිල්ලා තඩියේර්කුක් කණ්ණින්(රු)
ඉරුළ්හණ්ඩ වාරෙන්හොල් එන්දාය් – මරුළ්හොණ්ඩ
මාලෛයා වෙණ්ණෙය්වාළ් මන්නවා එන්නුඩෛය
මාලෛයා මාට්‍ර මදි


Open the Sinhala Section in a New Tab
അരുള്‍മുന്‍പു നില്ലാ തടിയേറ്കുക് കണ്ണിന്‍(റു)
ഇരുള്‍കണ്ട വാറെന്‍കൊല്‍ എന്തായ് – മരുള്‍കൊണ്ട
മാലൈയാ വെണ്ണെയ്വാഴ് മന്‍നവാ എന്‍നുടൈയ
മാലൈയാ മാറ്റ മതി
Open the Malayalam Section in a New Tab
อรุลมุณปุ นิลลา ถะดิเยรกุก กะณณิณ(รุ)
อิรุลกะณดะ วาเระณโกะล เอะนถาย – มะรุลโกะณดะ
มาลายยา เวะณเณะยวาฬ มะณณะวา เอะณณุดายยะ
มาลายยา มารระ มะถิ
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

အရုလ္မုန္ပု နိလ္လာ ထတိေယရ္ကုက္ ကန္နိန္(ရု)
အိရုလ္ကန္တ ဝာေရ့န္ေကာ့လ္ ေအ့န္ထာယ္ – မရုလ္ေကာ့န္တ
မာလဲယာ ေဝ့န္ေန့ယ္ဝာလ္ မန္နဝာ ေအ့န္နုတဲယ
မာလဲယာ မာရ္ရ မထိ


Open the Burmese Section in a New Tab
アルリ・ムニ・プ ニリ・ラー タティヤエリ・クク・ カニ・ニニ・(ル)
イルリ・カニ・タ ヴァーレニ・コリ・ エニ・ターヤ・ – マルリ・コニ・タ
マーリイヤー ヴェニ・ネヤ・ヴァーリ・ マニ・ナヴァー エニ・ヌタイヤ
マーリイヤー マーリ・ラ マティ
Open the Japanese Section in a New Tab
arulmunbu nilla dadiyergug gannin(ru)
irulganda farengol enday – marulgonda
malaiya fenneyfal mannafa ennudaiya
malaiya madra madi
Open the Pinyin Section in a New Tab
اَرُضْمُنْبُ نِلّا تَدِیيَۤرْكُكْ كَنِّنْ(رُ)
اِرُضْغَنْدَ وَاريَنْغُولْ يَنْدایْ – مَرُضْغُونْدَ
مالَيْیا وٕنّيَیْوَاظْ مَنَّْوَا يَنُّْدَيْیَ
مالَيْیا ماتْرَ مَدِ


Open the Arabic Section in a New Tab
ˀʌɾɨ˞ɭmʉ̩n̺bʉ̩ n̺ɪllɑ: t̪ʌ˞ɽɪɪ̯e:rkɨk kʌ˞ɳɳɪn̺(rɨ)
ʲɪɾɨ˞ɭxʌ˞ɳɖə ʋɑ:ɾɛ̝n̺go̞l ʲɛ̝n̪d̪ɑ:ɪ̯ – mʌɾɨ˞ɭxo̞˞ɳɖʌ
mɑ:lʌjɪ̯ɑ: ʋɛ̝˞ɳɳɛ̝ɪ̯ʋɑ˞:ɻ mʌn̺n̺ʌʋɑ: ʲɛ̝n̺n̺ɨ˞ɽʌjɪ̯ʌ
mɑ:lʌjɪ̯ɑ: mɑ:t̺t̺ʳə mʌðɪ·
Open the IPA Section in a New Tab
aruḷmuṉpu nillā taṭiyēṟkuk kaṇṇiṉ(ṟu)
iruḷkaṇṭa vāṟeṉkol entāy – maruḷkoṇṭa
mālaiyā veṇṇeyvāḻ maṉṉavā eṉṉuṭaiya
mālaiyā māṟṟa mati
Open the Diacritic Section in a New Tab
арюлмюнпю ныллаа тaтыеaткюк каннын(рю)
ырюлкантa ваарэнкол энтаай – мaрюлконтa
маалaыяa вэннэйваалз мaннaваа эннютaыя
маалaыяa маатрa мaты
Open the Russian Section in a New Tab
a'ru'lmunpu :nillah thadijehrkuk ka'n'nin(ru)
i'ru'lka'nda wahrenkol e:nthahj – ma'ru'lko'nda
mahläjah we'n'nejwahsh mannawah ennudäja
mahläjah mahrra mathi
Open the German Section in a New Tab
aròlhmònpò nillaa thadiyèèrhkòk kanhnhin(rhò)
iròlhkanhda vaarhènkol ènthaaiy – maròlhkonhda
maalâiyaa vènhnhèiyvaalz mannavaa ènnòtâiya
maalâiyaa maarhrha mathi
arulhmunpu nillaa thatiyieerhcuic cainhnhin(rhu)
irulhcainhta varhencol einthaayi – marulhcoinhta
maalaiiyaa veinhnheyivalz mannava ennutaiya
maalaiiyaa maarhrha mathi
aru'lmunpu :nillaa thadiyae'rkuk ka'n'nin('ru)
iru'lka'nda vaa'renkol e:nthaay – maru'lko'nda
maalaiyaa ve'n'neyvaazh mannavaa ennudaiya
maalaiyaa maa'r'ra mathi
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.