ஒன்பதாம் திருமுறை
19 பதிகங்கள், 301 பாடல்கள், 14 கோயில்கள்
029 சேந்தனார் - கோயில்
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


பாடல் எண் : 1 பண் : பஞ்சமம்

மன்னுக தில்லை வளர்கநம் பத்தர்கள்
    வஞ்சகர் போயகலப்
பொன்னின்செய் மண்டபத் துள்ளே புகுந்து
    புவனியெல் லாம்விளங்க
அன்ன நடைமட வாள்உமை கோன்அடி
    யோமுக் கருள்புரிந்து
பின்னைப் பிறவி யறுக்க நெறிதந்த பித்தற்குப்
    பல்லாண்டு கூறுதுமே 
.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
முதலாவது குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com

இரண்டாவது குரலிசை: சென்னை, மயிலாப்பூர், கபாலீச்சரர் திருக்கோயில் ஓதுவார் பா. சற்குருநாதன்
உரிமை: திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழு, சிங்கப்பூர்
 

பொழிப்புரை:

தில்லைத்திருநகரம் என்றும் நிலைபெறுக; நம் அடியார்கள் பல்லாண்டு வாழ்க; அடிமை செய்ய ஒருப்படாதவர்கள் இல்லாதொழிய, பொன்மயமான மண்டபத்திலே நுழைந்து உலக மெல்லாம் நிலைபெறுமாறு நின்று, அன்னம் போன்ற நடையினை உடைய இளையள் ஆகிய உமாதேவியின் தலைவன், அடியவர் களாகிய நமக்கு அருள் பாலித்து மேல்வரும் பிறவியை நாம் அறுத்துக் கொள்ளும்படி அடியேமுக்குத் தன் திருக்கூத்தாகிய அருளைப் பொழிந்து திருவடி ஞானத்தை அருளியுள்ளான். அந்தப்பித்தனை நாம் பல்லாண்டு வாழ்க என்று வாழ்த்துவோமாக.

குறிப்புரை:

இத் திருப்பாட்டின் முதல் அடியின் இருதொடர்கள் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்கு மங்கல வாழ்த்தாய் நின்றன. மன்னுக - என்றும் நின்றுநிலவுக. ``நம் பத்தர்கள்`` என்றது, `நமக்கு உறவாய பத்தர்கள்` என உயர்திணை முறைக்கிழமைப்பொருட்டு. பத்தர்கள் - அடியார்கள். வஞ்சகர் - அடிமை செய்ய ஒருப்படாதவர்கள். ``போய் அகல`` என்றது ஒருபொருட் பன்மொழியாய், `இல்லாதொழிய` எனப் பொருள்தந்தது. `அகலப் புகுந்து` என இயையும். எனவே, வஞ்சகர்க்குத் திருமன்றத்தைச் சேர்தல் வாயாமை பெறப்பட்டது. `பொன்னின் மண்டபம், செய்மண்டபம்` எனத் தனித் தனி இயைக்க. பொன்னின் மண்டபம் - பொன்னால் இயன்ற மண்டபம்; என்றது கூத்தப் பெருமானது திருச்சபையை. இன், சாரியை. செய் மண்டபம் - சிறப்பாகச் செய்யப்பட்ட மண்டபம். புவனி - புவனம்; உலகம். விளங்க - நிலைபெறுமாறு. `விளங்க நின்று` என ஒருசொல் வருவிக்க. அடியோமுக்கு - அடியேங்கட்கு; என்றது, அடியவர் அனைவரையும் உளப்படுத்து. `அடியோமுக்கு அருள்புரிந்து` என்றது, `திருக்கூத்தி யற்றி` என்றவாறு. பின்னைப் பிறவி - மேல்வரும் பிறவி. அறுக்க - நாங்கள் அறுத்துக் கொள்ளும்படி. நெறி - அதற்குரிய வழி; என்றது. திருவடி ஞானத்தை, ``தந்த பித்தற்கு`` எனச் சுருங்க ஓதினாராயினும், தந்தான்; அப்பித்தற்கு` என இருதொடராக உரைத்தல் கருத்தென்க. பல்லாண்டு - பல்லாண்டு வாழ்க என வாழ்த்தும் வாழ்த்தினை. `உமைகோன், மண்டபத்துள்ளே புகுந்து விளங்க நின்று அருள்புரிந்து நெறிதந்தான்; அவனைப் பல்லாண்டு வாழ்க என வாழ்த்துவோமாக` என்பது இதன் திரண்ட பொருள். இதன் ஈற்றடி ஒருசீர் மிக்கு வந்தது.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • Burmese/ பர்மியம்
 • Assamese/ அசாமியம்
 • English / ஆங்கிலம்
తిల్లై నగరిలో ఎన్నటికీ నిలిచి ఉండు; మన దాసులు పలుకాలాలు మనాలి; దాసోహమనని వారెవ్వరూ లేక పోవటం; బంగారు కోవెలలో వెలసి లోకమంతా నిలువు; హంసవంటి నడక గల చిన్నారి ఉమాదేవి నాయకుడు; మనలాటి దాసులకు మంచివాడై మరుజన్మ లేకుండేలా దాసులను తన తిరునటనమనే కరుణతో కాచి పాలించి, తిరుపాద జ్ఞానాన్ని ప్రశాదించేవాడు; ఆ పిచ్చివాడిని పలు ఏళ్ళు మను మని దీవించుదాం.

[అనువాదము : డా. సత్యవాణి, 2014]
ಸೇಂದನಾರ್

ಕರುಣಿಸಿದ

ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಂಡು

29. ಕೋಯಿಲ್

ಸ್ತುತಿ ಚರಿತ್ರೆ : ‘ಪಲ್ಲಾಂಡು ವಾಳ್ಗೈ’ (ಹಲವುಕಾಲ ಬಾಳ್ಗೆ) ಎಂದು ಹರಸುವ ಹಾರೈಕೆ

‘ಪಲ್ಲಾಂಡು’ (ಹಲವುಕಾಲ) ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಹೇಳುವರು. ಈ (ದಶಸ್ತುತಿ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ

ಸುಮಾರು 13 ಹಾಡುಗಳಿರುವುದು ಗಮನಿಸತಕ್ಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ತಿಲ್ಲೈ ಪವಿತ್ರನಗರ ಸದಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು
ದೀರ್ಘಾಯುಗಳಾಗಿ ಬಾಳಲಿ ತೊಳ್ತು ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ವಂಚಕರು
ಇಲ್ಲದಿರಲು, ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಲೋಕದ
ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಿಂತು, ಹಂಸದಂತೆ ನಡಿಗೆಯನ್ನುಳ್ಳ ಎಳೆಯವಳಾದ
ಉಮಾದೇವಿಯ ನಾಯಕನು, ಭಕ್ತರಾದ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಪಾಲಿಸಿ
ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮವನ್ನು ನಾವು ತ್ಯಜಿಸುವಂತೆ, ನನಗೆ ತನ್ನ ನಾಟ್ಯ ಕೃಪೆಯ
ವರ್ಷಗರೆದು ನರ್ತಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೃಪಾಕರಿಸುವನು.
ಆ ಮರುಳನನ್ನು, ನಾವು ಹಲವುಕಾಲ ಬಾಳಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸೋಣ.

ಕನ್ನಡಾನುವಾದ : ಕೆ. ಮಲರ್ ವಿಳಿ, 2010

29. ചേന്തനാര് അരുളിയ തിരുപ്പല്ലാണ്ട് ഗീതങ്ങള്
അമ്പലം
ആറു ചീരടിയില് രചിച്ച ഭഗവാന്റെ സ്തുതി ഗീതങ്ങളാണ് ഈ അദ്ധ്യായത്തില് അടങ്ങിയിട്ടുളളത്

മിന്നട്ടെ തില്ല! ഉയരട്ടെ നം ഭക്തരെല്ലാം
വഞ്ചകരെല്ലാം പോയൊഴിയട്ടെ
പൊന്നിന്മണി മണ്ഡപമുളളില്ക്കടന്നു
ഭുവനമെല്ലാം വിളങ്ങിട നില്ക്കും
അന്ന നട മടവ ഉമയവള്കോന് അടി
വണങ്ങി അരുളാര്ന്ന അടിയങ്ങളെ
പിന്നെയൊരു പിറവിയുമില്ലാ നെറിയിങ്കലാക്കും ചിത്തനേ
എന്നങ്ങു പല്ലാണ്ടു പല്ലാണ്ടവനയേ പുകഴ്ത്തുവോം 289

മിന്നട്ടെ = പ്രകാശിക്കട്ടെ; അന്നനട മടവ = അന്നം പോല് നടയാര്ന്നു വരും സുന്ദരി; ഉമയവള്
കോന് = പാര്വ്വതി നാഥന്

കെ. ജി. ചന്ദ്രശേഖരന് നായര് (2016)
29.තිරුප්පල්ලාණ්ඩු


තිල්ලෛ වැජඹේ, බැතියන් දිනේ
කපටයන් දුරු වී
රන් මඬුව තුළ වැඩ,
මිහිතල පුරා පැතිරෙනා සමිඳුන්,
හසදෙන ලැසිගමනැ’ති උමයගෙ නිරිඳුන්
බැතිමතුනට ආසිරි දෙවා,
යළි නූපදින සේ, පිහිට වූ වියරුවාණන්
‍ බොහෝ කල්,පසසා ගයනෙමු

පරිවර්තනය: ආර්. වඩිවේල් (විශ්රාමලත් උපගුරු), ඩී. ජී. ලින්ටන්, (විශ්රාමලත් විදුහල්පති), 2014
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
May our Tillai ever be. May servitor`s tribe increase,
Dismissing treasonous dissenters.
Entering the well-wrought Auric Hall,
For worlds to flourish, He, the spouse
Of young Uma of swan-gait, conferring on
Us the seekers of His feet, gnosis great
To snap the onward birth-chain. Blest we hail
That zealot to abide for Eternal Eons
Translation: S. A. Sankaranarayanan,(2007)

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
 • Assamese
  அசாமியம்
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀫𑀷𑁆𑀷𑀼𑀓 𑀢𑀺𑀮𑁆𑀮𑁃 𑀯𑀴𑀭𑁆𑀓𑀦𑀫𑁆 𑀧𑀢𑁆𑀢𑀭𑁆𑀓𑀴𑁆
𑀯𑀜𑁆𑀘𑀓𑀭𑁆 𑀧𑁄𑀬𑀓𑀮𑀧𑁆
𑀧𑁄𑁆𑀷𑁆𑀷𑀺𑀷𑁆𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆 𑀫𑀡𑁆𑀝𑀧𑀢𑁆 𑀢𑀼𑀴𑁆𑀴𑁂 𑀧𑀼𑀓𑀼𑀦𑁆𑀢𑀼
𑀧𑀼𑀯𑀷𑀺𑀬𑁂𑁆𑀮𑁆 𑀮𑀸𑀫𑁆𑀯𑀺𑀴𑀗𑁆𑀓
𑀅𑀷𑁆𑀷 𑀦𑀝𑁃𑀫𑀝 𑀯𑀸𑀴𑁆𑀉𑀫𑁃 𑀓𑁄𑀷𑁆𑀅𑀝𑀺
𑀬𑁄𑀫𑀼𑀓𑁆 𑀓𑀭𑀼𑀴𑁆𑀧𑀼𑀭𑀺𑀦𑁆𑀢𑀼
𑀧𑀺𑀷𑁆𑀷𑁃𑀧𑁆 𑀧𑀺𑀶𑀯𑀺 𑀬𑀶𑀼𑀓𑁆𑀓 𑀦𑁂𑁆𑀶𑀺𑀢𑀦𑁆𑀢 𑀧𑀺𑀢𑁆𑀢𑀶𑁆𑀓𑀼𑀧𑁆
𑀧𑀮𑁆𑀮𑀸𑀡𑁆𑀝𑀼 𑀓𑀽𑀶𑀼𑀢𑀼𑀫𑁂 


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

মন়্‌ন়ুহ তিল্লৈ ৱৰর্গনম্ পত্তর্গৰ‍্
ৱঞ্জহর্ পোযহলপ্
পোন়্‌ন়িন়্‌চেয্ মণ্ডবত্ তুৰ‍্ৰে পুহুন্দু
পুৱন়িযেল্ লাম্ৱিৰঙ্গ
অন়্‌ন় নডৈমড ৱাৰ‍্উমৈ কোন়্‌অডি
যোমুক্ করুৰ‍্বুরিন্দু
পিন়্‌ন়ৈপ্ পির়ৱি যর়ুক্ক নের়িদন্দ পিত্তর়্‌কুপ্
পল্লাণ্ডু কূর়ুদুমে 


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

மன்னுக தில்லை வளர்கநம் பத்தர்கள்
வஞ்சகர் போயகலப்
பொன்னின்செய் மண்டபத் துள்ளே புகுந்து
புவனியெல் லாம்விளங்க
அன்ன நடைமட வாள்உமை கோன்அடி
யோமுக் கருள்புரிந்து
பின்னைப் பிறவி யறுக்க நெறிதந்த பித்தற்குப்
பல்லாண்டு கூறுதுமே 


Open the Thamizhi Section in a New Tab
மன்னுக தில்லை வளர்கநம் பத்தர்கள்
வஞ்சகர் போயகலப்
பொன்னின்செய் மண்டபத் துள்ளே புகுந்து
புவனியெல் லாம்விளங்க
அன்ன நடைமட வாள்உமை கோன்அடி
யோமுக் கருள்புரிந்து
பின்னைப் பிறவி யறுக்க நெறிதந்த பித்தற்குப்
பல்லாண்டு கூறுதுமே 

Open the Reformed Script Section in a New Tab
मऩ्ऩुह तिल्लै वळर्गनम् पत्तर्गळ्
वञ्जहर् पोयहलप्
पॊऩ्ऩिऩ्चॆय् मण्डबत् तुळ्ळे पुहुन्दु
पुवऩियॆल् लाम्विळङ्ग
अऩ्ऩ नडैमड वाळ्उमै कोऩ्अडि
योमुक् करुळ्बुरिन्दु
पिऩ्ऩैप् पिऱवि यऱुक्क नॆऱिदन्द पित्तऱ्कुप्
पल्लाण्डु कूऱुदुमे 
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಮನ್ನುಹ ತಿಲ್ಲೈ ವಳರ್ಗನಂ ಪತ್ತರ್ಗಳ್
ವಂಜಹರ್ ಪೋಯಹಲಪ್
ಪೊನ್ನಿನ್ಚೆಯ್ ಮಂಡಬತ್ ತುಳ್ಳೇ ಪುಹುಂದು
ಪುವನಿಯೆಲ್ ಲಾಮ್ವಿಳಂಗ
ಅನ್ನ ನಡೈಮಡ ವಾಳ್ಉಮೈ ಕೋನ್ಅಡಿ
ಯೋಮುಕ್ ಕರುಳ್ಬುರಿಂದು
ಪಿನ್ನೈಪ್ ಪಿಱವಿ ಯಱುಕ್ಕ ನೆಱಿದಂದ ಪಿತ್ತಱ್ಕುಪ್
ಪಲ್ಲಾಂಡು ಕೂಱುದುಮೇ 
Open the Kannada Section in a New Tab
మన్నుహ తిల్లై వళర్గనం పత్తర్గళ్
వంజహర్ పోయహలప్
పొన్నిన్చెయ్ మండబత్ తుళ్ళే పుహుందు
పువనియెల్ లామ్విళంగ
అన్న నడైమడ వాళ్ఉమై కోన్అడి
యోముక్ కరుళ్బురిందు
పిన్నైప్ పిఱవి యఱుక్క నెఱిదంద పిత్తఱ్కుప్
పల్లాండు కూఱుదుమే 
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

මන්නුහ තිල්ලෛ වළර්හනම් පත්තර්හළ්
වඥ්ජහර් පෝයහලප්
පොන්නින්චෙය් මණ්ඩබත් තුළ්ළේ පුහුන්දු
පුවනියෙල් ලාම්විළංග
අන්න නඩෛමඩ වාළ්උමෛ කෝන්අඩි
යෝමුක් කරුළ්බුරින්දු
පින්නෛප් පිරවි යරුක්ක නෙරිදන්ද පිත්තර්කුප්
පල්ලාණ්ඩු කූරුදුමේ 


Open the Sinhala Section in a New Tab
മന്‍നുക തില്ലൈ വളര്‍കനം പത്തര്‍കള്‍
വഞ്ചകര്‍ പോയകലപ്
പൊന്‍നിന്‍ചെയ് മണ്ടപത് തുള്ളേ പുകുന്തു
പുവനിയെല്‍ ലാമ്വിളങ്ക
അന്‍ന നടൈമട വാള്‍ഉമൈ കോന്‍അടി
യോമുക് കരുള്‍പുരിന്തു
പിന്‍നൈപ് പിറവി യറുക്ക നെറിതന്ത പിത്തറ്കുപ്
പല്ലാണ്ടു കൂറുതുമേ 
Open the Malayalam Section in a New Tab
มะณณุกะ ถิลลาย วะละรกะนะม ปะถถะรกะล
วะญจะกะร โปยะกะละป
โปะณณิณเจะย มะณดะปะถ ถุลเล ปุกุนถุ
ปุวะณิเยะล ลามวิละงกะ
อณณะ นะดายมะดะ วาลอุมาย โกณอดิ
โยมุก กะรุลปุรินถุ
ปิณณายป ปิระวิ ยะรุกกะ เนะริถะนถะ ปิถถะรกุป
ปะลลาณดุ กูรุถุเม 
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

မန္နုက ထိလ္လဲ ဝလရ္ကနမ္ ပထ္ထရ္ကလ္
ဝည္စကရ္ ေပာယကလပ္
ေပာ့န္နိန္ေစ့ယ္ မန္တပထ္ ထုလ္ေလ ပုကုန္ထု
ပုဝနိေယ့လ္ လာမ္ဝိလင္က
အန္န နတဲမတ ဝာလ္အုမဲ ေကာန္အတိ
ေယာမုက္ ကရုလ္ပုရိန္ထု
ပိန္နဲပ္ ပိရဝိ ယရုက္က ေန့ရိထန္ထ ပိထ္ထရ္ကုပ္
ပလ္လာန္တု ကူရုထုေမ 


Open the Burmese Section in a New Tab
マニ・ヌカ ティリ・リイ ヴァラリ・カナミ・ パタ・タリ・カリ・
ヴァニ・サカリ・ ポーヤカラピ・
ポニ・ニニ・セヤ・ マニ・タパタ・ トゥリ・レー プクニ・トゥ
プヴァニイェリ・ ラーミ・ヴィラニ・カ
アニ・ナ ナタイマタ ヴァーリ・ウマイ コーニ・アティ
ョームク・ カルリ・プリニ・トゥ
ピニ・ニイピ・ ピラヴィ ヤルク・カ ネリタニ・タ ピタ・タリ・クピ・
パリ・ラーニ・トゥ クールトゥメー 
Open the Japanese Section in a New Tab
mannuha dillai falarganaM baddargal
fandahar boyahalab
bonnindey mandabad dulle buhundu
bufaniyel lamfilangga
anna nadaimada falumai gonadi
yomug garulburindu
binnaib birafi yarugga neridanda biddargub
ballandu gurudume 
Open the Pinyin Section in a New Tab
مَنُّْحَ تِلَّيْ وَضَرْغَنَن بَتَّرْغَضْ
وَنعْجَحَرْ بُوۤیَحَلَبْ
بُونِّْنْتشيَیْ مَنْدَبَتْ تُضّيَۤ بُحُنْدُ
بُوَنِیيَلْ لامْوِضَنغْغَ
اَنَّْ نَدَيْمَدَ وَاضْاُمَيْ كُوۤنْاَدِ
یُوۤمُكْ كَرُضْبُرِنْدُ
بِنَّْيْبْ بِرَوِ یَرُكَّ نيَرِدَنْدَ بِتَّرْكُبْ
بَلّانْدُ كُورُدُميَۤ 


Open the Arabic Section in a New Tab
mʌn̺n̺ɨxə t̪ɪllʌɪ̯ ʋʌ˞ɭʼʌrɣʌn̺ʌm pʌt̪t̪ʌrɣʌ˞ɭ
ʋʌɲʤʌxʌr po:ɪ̯ʌxʌlʌp
po̞n̺n̺ɪn̺ʧɛ̝ɪ̯ mʌ˞ɳɖʌβʌt̪ t̪ɨ˞ɭɭe· pʊxun̪d̪ɨ
pʊʋʌn̺ɪɪ̯ɛ̝l lɑ:mʋɪ˞ɭʼʌŋgʌ
ˀʌn̺n̺ə n̺ʌ˞ɽʌɪ̯mʌ˞ɽə ʋɑ˞:ɭʼɨmʌɪ̯ ko:n̺ʌ˞ɽɪ
ɪ̯o:mʉ̩k kʌɾɨ˞ɭβʉ̩ɾɪn̪d̪ɨ
pɪn̺n̺ʌɪ̯p pɪɾʌʋɪ· ɪ̯ʌɾɨkkə n̺ɛ̝ɾɪðʌn̪d̪ə pɪt̪t̪ʌrkɨp
pʌllɑ˞:ɳɖɨ ku:ɾʊðʊme 
Open the IPA Section in a New Tab
maṉṉuka tillai vaḷarkanam pattarkaḷ
vañcakar pōyakalap
poṉṉiṉcey maṇṭapat tuḷḷē pukuntu
puvaṉiyel lāmviḷaṅka
aṉṉa naṭaimaṭa vāḷumai kōṉaṭi
yōmuk karuḷpurintu
piṉṉaip piṟavi yaṟukka neṟitanta pittaṟkup
pallāṇṭu kūṟutumē 
Open the Diacritic Section in a New Tab
мaннюка тыллaы вaлaрканaм пaттaркал
вaгнсaкар пооякалaп
поннынсэй мaнтaпaт тюллэa пюкюнтю
пювaныел лаамвылaнгка
аннa нaтaымaтa ваалюмaы коонаты
йоомюк карюлпюрынтю
пыннaып пырaвы ярюкка нэрытaнтa пыттaткюп
пaллаантю курютюмэa 
Open the Russian Section in a New Tab
mannuka thillä wa'la'rka:nam paththa'rka'l
wangzaka'r pohjakalap
ponninzej ma'ndapath thu'l'leh puku:nthu
puwanijel lahmwi'langka
anna :nadämada wah'lumä kohnadi
johmuk ka'ru'lpu'ri:nthu
pinnäp pirawi jarukka :neritha:ntha piththarkup
pallah'ndu kuhruthumeh 
Open the German Section in a New Tab
mannòka thillâi valharkanam paththarkalh
vagnçakar pooyakalap
ponninçèiy manhdapath thòlhlhèè pòkònthò
pòvaniyèl laamvilhangka
anna natâimada vaalhòmâi koonadi
yoomòk karòlhpòrinthò
pinnâip pirhavi yarhòkka nèrhithantha piththarhkòp
pallaanhdò körhòthòmèè 
mannuca thillai valharcanam paiththarcalh
vaignceacar pooyacalap
ponninceyi mainhtapaith thulhlhee pucuinthu
puvaniyiel laamvilhangca
anna nataimata valhumai coonati
yoomuic carulhpuriinthu
pinnaip pirhavi yarhuicca nerhithaintha piiththarhcup
pallaainhtu cuurhuthumee 
mannuka thillai va'larka:nam paththarka'l
vanjsakar poayakalap
ponninsey ma'ndapath thu'l'lae puku:nthu
puvaniyel laamvi'langka
anna :nadaimada vaa'lumai koanadi
yoamuk karu'lpuri:nthu
pinnaip pi'ravi ya'rukka :ne'ritha:ntha piththa'rkup
pallaa'ndu koo'ruthumae 
Open the English Section in a New Tab
মনণুক থিললৈ ৱলৰকনম পথথৰকল
ৱঙছকৰ পʼয়কলপ
পʼনণিনচেয় মণতপথ থুললে পুকুনথু
পুৱণিপেল লামৱিলঙক
আনণ নদৈমত ৱালপুমৈ কʼনআডি
য়ʼমুক কৰুলপুৰিনথু
পিনণৈপ পিৰৱি য়ৰূকক নেৰিথনথ পিথথৰকুপ
পললাণডু কূৰূথুমে 
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.