• ภาษาไทย /
    சீயம்
โถดุดายยะเจะวิ ยะณวิดายเยริโยร ถูเวะณมะถิจูดิก
กาดุดายยะจุดะ ลายปโปะดิปูจิเยะณ ณุลละงกะวะรกะลวะณ
เอดุดายยะมะละ ราณมุณาย นาดปะณิน เถถถะวะรุลเจะยถะ
ปีดุดายยะปิระ มาปุระเมวิยะ เปะมมาณิวะณะณเร.
Go to Original Page
சிற்பி