• ภาษาไทย /
    சீயம்
อายนถุ กะระถถะณาย ยาณาย มุกะถถะณาย
อินถิ ณิละมปิราย โปลุม เอะยิรระณาย
นะนถิ มะกะณระณาย ญาณะก โกะฬุนถิณายป
ปุนถิยิล วายถถะดิ โปรรุกิณ เรเณ.
Go to Original Page
சிற்பி