• ภาษาไทย /
    சீயம்
อญจุม กะดะนถะ อณาถิปะระม เถะยวะม
เนะญจะมุน ถายะ นิมะละณ ปิระปปิลิ
วิญจุม อุดะลุยิร เวรุ ปะดุถถิดะ
วะญจะถ ถิรุนถะ วะกายยะริน เถเณ.
Go to Original Page
சிற்பி