• Chinese Pinyin /
    சீனம் பின்யின்
madimali burisai madag gudar
badimisai nilafu balnira fariddira
gannam bayilbolil ala fayin
manniya sifanyan molidaru madram
barufag gonmub badiyenab bafalarg

gorumaiyin urimaiyin udafi olidihal
guruma madiburai gulafiya gudaiggild
seruma uhaiggum seralan ganga
banbal yalbayil bana baddiran
danbol enbal anban danbar

ganbadu garudib bondanan
manborul goduddu farafidub badufe.
Go to Original Page
சிற்பி