• ภาษาไทย /
    சீயம்
อุละเกะ ลามอุณะรน โถถะร กะริยะวะณ
นิละวุ ลาวิยะ นีรมะลิ เวณิยะณ
อละกิล โจถิยะณ อมปะละถ ถาดุวาณ
มะละรจิ ละมปะดิ วาฬถถิ วะณะงกุวาม.
Go to Original Page
சிற்பி