• ภาษาไทย /
    சீயம்
วิณเดะ ลามะละ ระววิราย นารุถะณ เดณวิมมิ
วะณเดะ ลามนะจาย ยาลอิจาย ปาดุมวะ ละญจุฬิถ
โถะณเดะ ลามปะระ วุญจุดะร โปลโอะลิ ยีรโจะลีร
ปะณเดะ ลามปะลิ เถรนโถะลิ ปาดะลปะ ยิณระเถ.
Go to Original Page
சிற்பி