• Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
    BashaIndonesia / Pidgin / English
aadi naay:na'ru :neyyodu paalthayir a:ntha 'narpiri yaathasi'r 'rampalam
:naadi naayida maa:na'rung kon'rai :naya:nthavanae
paadi naayma'rai yoadupal keethamum palsa daippani kaalkathir ve'ndingka'l
soodi naayaru 'laaysurungkaema tholvinaiyae.
Go to Original Page
சிற்பி