• Русский /
    உருசியன்
ааты наайнaрю нэййотю паалтaйыр антa нaрпыры яaтaсыт рaмпaлaм
нааты наайытa маанaрюнг конрaы нaянтaвaнэa
пааты нааймaрaы йоотюпaл китaмюм пaлсa тaыппaны кaлкатыр вэнтынгкал
суты наайарю лаайсюрюнгкаэмa толвынaыеa.
Go to Original Page
சிற்பி