• ภาษาไทย /
    சீயம்
อาดิ ณายนะรุ เนะยโยะดุ ปาลถะยิร อนถะ ณะรปิริ ยาถะจิร ระมปะละม
นาดิ ณายอิดะ มานะรุง โกะณราย นะยะนถะวะเณ
ปาดิ ณายมะราย โยดุปะล กีถะมุม ปะลจะ ดายปปะณิ กาลกะถิร เวะณดิงกะล
จูดิ ณายอรุ ลายจุรุงกะเอะมะ โถะลวิณายเย.
Go to Original Page
சிற்பி