• देवनागरी /
    தேவநாகரி
कूट्रायिऩ वाऱु विलक्कहिलीर् कॊडुमैबल सॆय्दऩ नाऩ्अऱियेऩ्
एट्राय्अडिक् केइर वुम्बहलुम् पिरियादु वणङ्गुवऩ् ऎप्पॊऴुदुम्
तोट्रादॆऩ् वयिट्रिऩ् अहम्बडिये कुडरोडु तुडक्कि मुडक्कियिड
आट्रेऩ्अडि येऩ्अदि कैक्कॆडिल वीरट्टा ऩत्तुऱै अम्माऩे.
Go to Original Page
சிற்பி