• ภาษาไทย /
    சீயம்
อณณะม ปาลิกกุน ถิลลายจจิร ระมปะละม
โปะณณะม ปาลิกกุ เมลุมิป ปูมิจาย
เอะณณะม ปาลิกกุ มารุกะณ ดิณปุระ
อิณณะม ปาลิกกุ โมอิป ปิระวิเย.
Go to Original Page
சிற்பி