• देवनागरी /
    தேவநாகரி
अरियाऩै अन्दणर्दम् सिन्दै याऩै
अरुमऱैयिऩ् अहत्ताऩै अणुवै यार्क्कुम्
तॆरियाद तत्तुवऩैत् तेऩैप् पालैत्
तिहऴॊळियैत् तेवर्गळ्दङ् कोऩै मट्रैक्
करियाऩै नाऩ्मुहऩैक् कऩलैक् काट्रैक्
कऩैहडलैक् कुलवरैयैक् कलन्दु निण्ड्र
पॆरियाऩैप् पॆरुम्बट्रप् पुलियू राऩैप्
पेसाद नाळॆल्लाम् पिऱवा नाळे.
Go to Original Page
சிற்பி