• ภาษาไทย /
    சீயம்
อริยาณาย อนถะณะรถะม จินถาย ยาณาย
อรุมะรายยิณ อกะถถาณาย อณุวาย ยารกกุม
เถะริยาถะ ถะถถุวะณายถ เถณายป ปาลายถ
ถิกะโฬะลิยายถ เถวะรกะลถะง โกณาย มะรรายก
กะริยาณาย นาณมุกะณายก กะณะลายก การรายก
กะณายกะดะลายก กุละวะรายยายก กะละนถุ นิณระ
เปะริยาณายป เปะรุมปะรระป ปุลิยู ราณายป
เปจาถะ นาเละลลาม ปิระวา นาเล.
Go to Original Page
சிற்பி