• Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
    BashaIndonesia / Pidgin / English
vaanavankaa'n vaanavarkku maelaa naankaa'n
vadamozhiyu:n then'ramizhum ma'raika'l :naankum
aanavankaa'n aanai:nthum aadi naankaa'n
aiyankaa'n kaiyilanal ae:nthi yaadum
kaanavankaa'n kaanavanuk karu'lsey thaankaa'n
karuthuvaar ithayaththuk kamalath thoo'rum
thaenavankaa'n sen'radaiyaach selvan 'raankaa'n
sivanavankaa'n sivapurath thenjselvan thaanae.

Go to Original Page
சிற்பி