• Русский /
    உருசியன்
ваанaвaнкaн ваанaвaрккю мэaлаа наанкaн
вaтaмолзыён тэнрaмылзюм мaрaыкал наанкюм
аанaвaнкaн аанaынтюм ааты наанкaн
aыянкaн кaыйылaнaл эaнты яaтюм
кaнaвaнкaн кaнaвaнюк карюлсэй таанкaн
карютюваар ытaяттюк камaлaт турюм
тэaнaвaнкaн сэнрaтaыяaч сэлвaн раанкaн
сывaнaвaнкaн сывaпюрaт тэгнсэлвaн таанэa.

Go to Original Page
சிற்பி