• ภาษาไทย /
    சீயம்
ปิถถาปิราย จูดีเปะรุ
มาเณยะรุ ลาลา
เอะถถาณมะระ วาเถนิณายก
กิณเรณมะณะถ ถุณณาย
วายถถายเปะณณายถ เถะณปาลเวะณเณะย
นะลลูระรุด ดุรายยุล
อถถาอุณะก กาลายอิณิ
อลเลเณะณะ ลาเม.
Go to Original Page
சிற்பி