• ภาษาไทย /
    சீயம்
เจะมโปะณ เมณิเวะณ ณีระณิ วาณายก
กะริยะ กะณดะณาย มาละยะณ กาณาจ
จะมปุ วายถถะฬะล องกายยิ ณาณายจ
จามะ เวถะณายถ ถะณโณะปปิ ลาณายก
กุมปะ มากะริ ยิณณุริ ยาณายก
โกวิณ เมลวะรุง โกวิณาย เอะงกะล
นะมปะ ณายนะล ลาระณาย อมุถาย
นายิ เณณมะระน เถะณนิณายก เกเณ
Go to Original Page
சிற்பி