• ภาษาไทย /
    சீயம்
อาถิยุม อนถะมุม อิลลา อรุมเปะรุม
โจถิยาย ยามปาดะก เกดเดยุม วาลถะดะงกะณ
มาเถ วะละรุถิโย วะณเจะวิโย นิณเจะวิถาณ
มาเถวะณ วารกะฬะลกะล วาฬถถิยะ วาฬถโถะลิโปย
วีถิวายก เกดดะลุเม วิมมิวิมมิ เมะยมมะระนถุ
โปถาร อมะลิยิณเมล นิณรุม ปุระณดิงงะณ
เอเถณุม อากาล กิดะนถาล เอะณเณเยะณเณ
อีเถ เอะนโถฬิ ปะริเจโลร เอะมปาวาย. 

Go to Original Page
சிற்பி