ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
ಮೊದಲ ತಿರುಮುರೈ
136 ದಶಕಗಳು, 1469 ವಚನಗಳು, 88 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು
001 ತಿರುಪ್ಪಿರಮಬುರಂ
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:6 ವಚನ : ನಟ್ಟಬಾಡೈ

மறைகலந்தவொலி பாடலோடாடல ராகிமழுவேந்தி
இறைகலந்தவின வெள்வளைசோரவென் னுள்ளங்கவர்கள்வன்
கறைகலந்தகடி யார்பொழில்நீடுயர் சோலைக்கதிர்சிந்தப்
பிறைகலந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.

ಮಱೈಹಲಂದವೊಲಿ ಪಾಡಲೋಡಾಡಲ ರಾಹಿಮೞುವೇಂದಿ
ಇಱೈಹಲಂದವಿನ ವೆಳ್ವಳೈಸೋರವೆನ್ ನುಳ್ಳಂಗವರ್ಗಳ್ವನ್
ಕಱೈಹಲಂದಹಡಿ ಯಾರ್ಬೊೞಿಲ್ನೀಡುಯರ್ ಸೋಲೈಕ್ಕದಿರ್ಸಿಂದಪ್
ಪಿಱೈಹಲಂದಬಿರ ಮಾಬುರಮೇವಿಯ ಪೆಮ್ಮಾನಿವನಂಡ್ರೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

ಕುರಲಿಸೈ: ತರುಮಬುರಂ ಪ. ಸುವಾಮಿನಾದನ್,
ಉರಿಮೈ: ವಾಣಿ ಪದಿವಹಂ, ಕಾಲ್ವಾಯ್ ಸಾಲೈ, ತಿರುವಾನ್ಮಿಯೂರ್, ಸೆನ್ನೈ ೬೦೦೦೪೧
www.vanirec.com
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

ಶಬ್ದರೂಪವಾದ ವೇದವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಲೂ, ಆಡುತ್ತಲೂ,
ಗಂಡು ಗೊಡಲಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು,
ನನ್ನ ಮುಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿರುವ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವಂತಹ
ಬಳೆಗಳು ಕಳಚಿ ಬೀಳುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೃಶವಾಗಿಸಿ ನನ್ನ
ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದ್ದ ಕಳ್ಳ, ಕತ್ತಲು ಕಳೆದ, ಪರಿಮಳ ತುಂಬಿದ
ತೋಪುಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತರೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಮರಗಳು ಇರುವಂತಹ
ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಬಾಲಚಂದ್ರನನ್ನು
ಮುಡಿದವನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸಗೈಯುತ್ತಿರುವ
ಭಗವಂತನಾಗಿರುವವನು ಇವನೇ ಅಲ್ಲವೇನು!
ಕನ್ನಡಾನುವಾದ : ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, 2010
சிற்பி