13. உண்மைநெறி விளக்கம்
001 உண்மைநெறிவிளக்கம்
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6


பாடல் எண் : 1

மண்முதற் சிவமதீறாம் வடிவுகாண் பதுவே ரூபம்
மண்முதற் சிவமதீறாம் மலம்சடம் என்றல் காட்சி
மண்முதற் சிவமதீறாம் வகைதனில் தான்நி லாது
கண்ணுத லருளால் நீங்கல் சுத்தியாய்க் கருது மன்றே.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

மண்முதற்... ரூபம் பிருதிவி தத்துவ முதலாகச் சிவதத்துவமீறாக வரும் முப்பத்தாறு தத்துவத்தின் வடிவை இம்முறையிலே காண்பதுவே தத்துவ ரூபம் ; மண்முதற்... காட்சி இப்படி வந்த தத்துவம் முப்பத்தாறும் ஆன்மா கூடியறியினல்லாது தானாக அறியாதாகையால் சடமென்று காண்பதுவே தத்துவ தரிசனம் ; மண்முதற்... மன்றே சிவன் ஆசாரிய மூர்த்தமாய் எழுந்தருளி வந்து மண் முதலாகச் சிவமீறாக வரும் பூதம் பொறி அந்தக்கரணம் கலாதி சுத்ததத்துவமென்று அஞ்சுவகையாம் முப்பத்தாறு தத்துவமும் அசத்தாய்ச் சடமா யழிந்து போயிறதென் றறிவிப்பதா லொக்கு மெனப் பொருந்தி, ஆன்மா பூதமல்லவென்று பழித்தும் பொறி யல்லவென்று உணர்ந்தும் அந்தக் கரணமல்லவென்று நீக்கியுங் கலாதி ஞானமல்லவென்று நிராகரணம் பண்ணியுஞ் சுத்ததத்துவ மல்லவென்று தூடணஞ் செய்தும், இவையிற்றின் நில்லாது நீங்கித் தத்துவாதீதமாய் இந்தத் தத்துவத்தின் மீண்டுங் கூடாமல் விஞ்ஞானகலத்துவம் பிறந்து சகல தரிசனமாய் நிற்றல் தத்துவ சுத்தியாம்.

குறிப்புரை:

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • Burmese/ பர்மியம்
 • Assamese/ அசாமியம்
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction.

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
 • Assamese
  அசாமியம்
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀫𑀡𑁆𑀫𑀼𑀢𑀶𑁆 𑀘𑀺𑀯𑀫𑀢𑀻𑀶𑀸𑀫𑁆 𑀯𑀝𑀺𑀯𑀼𑀓𑀸𑀡𑁆 𑀧𑀢𑀼𑀯𑁂 𑀭𑀽𑀧𑀫𑁆
𑀫𑀡𑁆𑀫𑀼𑀢𑀶𑁆 𑀘𑀺𑀯𑀫𑀢𑀻𑀶𑀸𑀫𑁆 𑀫𑀮𑀫𑁆𑀘𑀝𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑀮𑁆 𑀓𑀸𑀝𑁆𑀘𑀺
𑀫𑀡𑁆𑀫𑀼𑀢𑀶𑁆 𑀘𑀺𑀯𑀫𑀢𑀻𑀶𑀸𑀫𑁆 𑀯𑀓𑁃𑀢𑀷𑀺𑀮𑁆 𑀢𑀸𑀷𑁆𑀦𑀺 𑀮𑀸𑀢𑀼
𑀓𑀡𑁆𑀡𑀼𑀢 𑀮𑀭𑀼𑀴𑀸𑀮𑁆 𑀦𑀻𑀗𑁆𑀓𑀮𑁆 𑀘𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺𑀬𑀸𑀬𑁆𑀓𑁆 𑀓𑀭𑀼𑀢𑀼 𑀫𑀷𑁆𑀶𑁂


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

মণ্মুদর়্‌ সিৱমদীর়াম্ ৱডিৱুহাণ্ পদুৱে রূবম্
মণ্মুদর়্‌ সিৱমদীর়াম্ মলম্চডম্ এণ্ড্রল্ কাট্চি
মণ্মুদর়্‌ সিৱমদীর়াম্ ৱহৈদন়িল্ তান়্‌নি লাদু
কণ্ণুদ লরুৰাল্ নীঙ্গল্ সুত্তিযায্ক্ করুদু মণ্ড্রে


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

மண்முதற் சிவமதீறாம் வடிவுகாண் பதுவே ரூபம்
மண்முதற் சிவமதீறாம் மலம்சடம் என்றல் காட்சி
மண்முதற் சிவமதீறாம் வகைதனில் தான்நி லாது
கண்ணுத லருளால் நீங்கல் சுத்தியாய்க் கருது மன்றே


Open the Thamizhi Section in a New Tab
மண்முதற் சிவமதீறாம் வடிவுகாண் பதுவே ரூபம்
மண்முதற் சிவமதீறாம் மலம்சடம் என்றல் காட்சி
மண்முதற் சிவமதீறாம் வகைதனில் தான்நி லாது
கண்ணுத லருளால் நீங்கல் சுத்தியாய்க் கருது மன்றே

Open the Reformed Script Section in a New Tab
मण्मुदऱ् सिवमदीऱाम् वडिवुहाण् पदुवे रूबम्
मण्मुदऱ् सिवमदीऱाम् मलम्चडम् ऎण्ड्रल् काट्चि
मण्मुदऱ् सिवमदीऱाम् वहैदऩिल् ताऩ्नि लादु
कण्णुद लरुळाल् नीङ्गल् सुत्तियाय्क् करुदु मण्ड्रे
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಮಣ್ಮುದಱ್ ಸಿವಮದೀಱಾಂ ವಡಿವುಹಾಣ್ ಪದುವೇ ರೂಬಂ
ಮಣ್ಮುದಱ್ ಸಿವಮದೀಱಾಂ ಮಲಮ್ಚಡಂ ಎಂಡ್ರಲ್ ಕಾಟ್ಚಿ
ಮಣ್ಮುದಱ್ ಸಿವಮದೀಱಾಂ ವಹೈದನಿಲ್ ತಾನ್ನಿ ಲಾದು
ಕಣ್ಣುದ ಲರುಳಾಲ್ ನೀಂಗಲ್ ಸುತ್ತಿಯಾಯ್ಕ್ ಕರುದು ಮಂಡ್ರೇ
Open the Kannada Section in a New Tab
మణ్ముదఱ్ సివమదీఱాం వడివుహాణ్ పదువే రూబం
మణ్ముదఱ్ సివమదీఱాం మలమ్చడం ఎండ్రల్ కాట్చి
మణ్ముదఱ్ సివమదీఱాం వహైదనిల్ తాన్ని లాదు
కణ్ణుద లరుళాల్ నీంగల్ సుత్తియాయ్క్ కరుదు మండ్రే
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

මණ්මුදර් සිවමදීරාම් වඩිවුහාණ් පදුවේ රූබම්
මණ්මුදර් සිවමදීරාම් මලම්චඩම් එන්‍රල් කාට්චි
මණ්මුදර් සිවමදීරාම් වහෛදනිල් තාන්නි ලාදු
කණ්ණුද ලරුළාල් නීංගල් සුත්තියාය්ක් කරුදු මන්‍රේ


Open the Sinhala Section in a New Tab
മണ്മുതറ് ചിവമതീറാം വടിവുകാണ്‍ പതുവേ രൂപം
മണ്മുതറ് ചിവമതീറാം മലമ്ചടം എന്‍റല്‍ കാട്ചി
മണ്മുതറ് ചിവമതീറാം വകൈതനില്‍ താന്‍നി ലാതു
കണ്ണുത ലരുളാല്‍ നീങ്കല്‍ ചുത്തിയായ്ക് കരുതു മന്‍റേ
Open the Malayalam Section in a New Tab
มะณมุถะร จิวะมะถีราม วะดิวุกาณ ปะถุเว รูปะม
มะณมุถะร จิวะมะถีราม มะละมจะดะม เอะณระล กาดจิ
มะณมุถะร จิวะมะถีราม วะกายถะณิล ถาณนิ ลาถุ
กะณณุถะ ละรุลาล นีงกะล จุถถิยายก กะรุถุ มะณเร
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

မန္မုထရ္ စိဝမထီရာမ္ ဝတိဝုကာန္ ပထုေဝ ရူပမ္
မန္မုထရ္ စိဝမထီရာမ္ မလမ္စတမ္ ေအ့န္ရလ္ ကာတ္စိ
မန္မုထရ္ စိဝမထီရာမ္ ဝကဲထနိလ္ ထာန္နိ လာထု
ကန္နုထ လရုလာလ္ နီင္ကလ္ စုထ္ထိယာယ္က္ ကရုထု မန္ေရ


Open the Burmese Section in a New Tab
マニ・ムタリ・ チヴァマティーラーミ・ ヴァティヴカーニ・ パトゥヴェー ルーパミ・
マニ・ムタリ・ チヴァマティーラーミ・ マラミ・サタミ・ エニ・ラリ・ カータ・チ
マニ・ムタリ・ チヴァマティーラーミ・ ヴァカイタニリ・ ターニ・ニ ラートゥ
カニ・ヌタ ラルラアリ・ ニーニ・カリ・ チュタ・ティヤーヤ・ク・ カルトゥ マニ・レー
Open the Japanese Section in a New Tab
manmudar sifamadiraM fadifuhan badufe rubaM
manmudar sifamadiraM malamdadaM endral gaddi
manmudar sifamadiraM fahaidanil danni ladu
gannuda larulal ninggal suddiyayg garudu mandre
Open the Pinyin Section in a New Tab
مَنْمُدَرْ سِوَمَدِيران وَدِوُحانْ بَدُوٕۤ رُوبَن
مَنْمُدَرْ سِوَمَدِيران مَلَمْتشَدَن يَنْدْرَلْ كاتْتشِ
مَنْمُدَرْ سِوَمَدِيران وَحَيْدَنِلْ تانْنِ لادُ
كَنُّدَ لَرُضالْ نِينغْغَلْ سُتِّیایْكْ كَرُدُ مَنْدْريَۤ


Open the Arabic Section in a New Tab
mʌ˞ɳmʉ̩ðʌr sɪʋʌmʌði:ɾɑ:m ʋʌ˞ɽɪʋʉ̩xɑ˞:ɳ pʌðɨʋe· ru:βʌm
mʌ˞ɳmʉ̩ðʌr sɪʋʌmʌði:ɾɑ:m mʌlʌmʧʌ˞ɽʌm ʲɛ̝n̺d̺ʳʌl kɑ˞:ʈʧɪ
mʌ˞ɳmʉ̩ðʌr sɪʋʌmʌði:ɾɑ:m ʋʌxʌɪ̯ðʌn̺ɪl t̪ɑ:n̺n̺ɪ· lɑ:ðɨ
kʌ˞ɳɳɨðə lʌɾɨ˞ɭʼɑ:l n̺i:ŋgʌl sʊt̪t̪ɪɪ̯ɑ:ɪ̯k kʌɾɨðɨ mʌn̺d̺ʳe·
Open the IPA Section in a New Tab
maṇmutaṟ civamatīṟām vaṭivukāṇ patuvē rūpam
maṇmutaṟ civamatīṟām malamcaṭam eṉṟal kāṭci
maṇmutaṟ civamatīṟām vakaitaṉil tāṉni lātu
kaṇṇuta laruḷāl nīṅkal cuttiyāyk karutu maṉṟē
Open the Diacritic Section in a New Tab
мaнмютaт сывaмaтираам вaтывюкaн пaтювэa рупaм
мaнмютaт сывaмaтираам мaлaмсaтaм энрaл кaтсы
мaнмютaт сывaмaтираам вaкaытaныл таанны лаатю
каннютa лaрюлаал нингкал сюттыяaйк карютю мaнрэa
Open the Russian Section in a New Tab
ma'nmuthar ziwamathihrahm wadiwukah'n pathuweh 'ruhpam
ma'nmuthar ziwamathihrahm malamzadam enral kahdzi
ma'nmuthar ziwamathihrahm wakäthanil thahn:ni lahthu
ka'n'nutha la'ru'lahl :nihngkal zuththijahjk ka'ruthu manreh
Open the German Section in a New Tab
manhmòtharh çivamathiirhaam vadivòkaanh pathòvèè röpam
manhmòtharh çivamathiirhaam malamçadam ènrhal kaatçi
manhmòtharh çivamathiirhaam vakâithanil thaanni laathò
kanhnhòtha laròlhaal niingkal çòththiyaaiyk karòthò manrhèè
mainhmutharh ceivamathiirhaam vativucaainh pathuvee ruupam
mainhmutharh ceivamathiirhaam malamceatam enrhal caaitcei
mainhmutharh ceivamathiirhaam vakaithanil thaanni laathu
cainhṇhutha larulhaal niingcal suiththiiyaayiic caruthu manrhee
ma'nmutha'r sivamathee'raam vadivukaa'n pathuvae roopam
ma'nmutha'r sivamathee'raam malamsadam en'ral kaadchi
ma'nmutha'r sivamathee'raam vakaithanil thaan:ni laathu
ka'n'nutha laru'laal :neengkal suththiyaayk karuthu man'rae
Open the English Section in a New Tab
মণ্মুতৰ্ চিৱমতীৰাম্ ৱটিৱুকাণ্ পতুৱে ৰূপম্
মণ্মুতৰ্ চিৱমতীৰাম্ মলম্চতম্ এন্ৰল্ কাইটচি
মণ্মুতৰ্ চিৱমতীৰাম্ ৱকৈতনিল্ তান্ণি লাতু
কণ্ণুত লৰুলাল্ ণীঙকল্ চুত্তিয়ায়্ক্ কৰুতু মন্ৰে
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.