విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
తొమ్మిదవ తిరుమురై
19 పది పాటల కూటమి, 301 పాసురములు, 14 ఆలయములు
001 కోయిల్ - ’ఒళివళర్ విళక్కే
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 5 పాసురము : పంజమం

கோலமே மேலை வானவர் கோவே
    குணங்குறி இறந்ததோர் குணமே
காலமே கங்கை நாயகா எங்கள்
    காலகாலா காம நாசா
ஆலமே அமுதுண் டம்பலம் செம்பொற்
    கோயில்கொண் டாடவல் லானே
ஞாலமே தமியேன் நற்றவத் தாயைத்
    தொண்டனேன் நணுகுமா நணுகே.

కోలమే మేలై వానవర్ కోవే
కుణంగుఱి ఇఱందదోర్ కుణమే
కాలమే కంగై నాయహా ఎంగళ్
కాలహాలా కామ నాసా
ఆలమే అముదుణ్ టంబలం సెంబొఱ్
కోయిల్గొణ్ టాడవల్ లానే
ఞాలమే తమియేన్ నట్రవత్ తాయైత్
తొండనేన్ నణుహుమా నణుహే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>9====>9001005===>../../isai/09/9001005.mp3

Get the Flash Player to see this player.

முதலாவது குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com

இரண்டாவது குரலிசை: சென்னை, மயிலாப்பூர், கபாலீச்சரர் திருக்கோயில் ஓதுவார் பா. சற்குருநாதன்
உரிமை: திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழு, சிங்கப்பூர்
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

మూర్తమా మీది నాకవాసుల ఱేడా
గుణములు లేని గుణముల ప్రోవా
కాలమా గంగానాయకా మమ్మేలు
కాలకాలా కామనాశా
హాలమే అమృతమని మింగి అంబరమె
కోవెలగా వెలసిన నటరాజా
విశ్వమా యోగీశ్వరుడవైన నిన్ను
సేవకుడ నే చేరు నటుల చేర్పవే

[అనువాదము : డా. సత్యవాణి, 2014]
சிறபி