9. வினாவெண்பா
001 வினா வெண்பா
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


பாடல் எண் : 6

சிற்றறிவு முற்சிதையிற் சேர்வார்இன் றாம்சிறிது
மற்றதனில் நிற்கில்அருள் மன்னாவாம் - துற்றமுகில்
மின்கொண்ட சோலை வியன்மருதச் சம்பந்தா
என்கொண்டு காண்பே னியான்.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

சிற்றறிவு முன் சிதையிற் சேர்வார் இன்றாம் சிற்றறிவு முன்னே கெடுமாயின் பின் அருளைப் பொருந்தப் போகிற பேரில்லை ; சிறிது மற்றதனில் நிற்கில் அருள் மன்னாவாம் சிற்றறிவு கொஞ்சமாக நின்றாலும் அருள் பொருந்தாது ; துற்ற முகில் மின்கொண்ட சோலை வியன் மருதச் சம்பந்தா என்கொண்டு காண்பேன் யான் மேகங்கள் நெருங்கின ஆகாசத்தை யளாவிய சோலை சூழ்ந்த வியன் மருதநகர் வாழ் சம்பந்த மாமுனியே எதைக்கொண்டு காணவல்லேன் யான்.
சிற்றறிவு கெட்டதுமன்று முன்போல் இருந்தது மன்று, பாசபந்தம் நீங்கித் திருவடியிலே கலந்து கிடக்குமென்பது கருத்து.
உதாரணம் : சிவஞானசித்தியில் (11.10) ‘செம்பிரத குளிகையினாற்... சிவானுபவ மொன்றினுக்கு முரித்தே’ என்பது கண்டுகொள்க.

குறிப்புரை:

குறிப்புரை எழுதவில்லை

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction.

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀘𑀺𑀶𑁆𑀶𑀶𑀺𑀯𑀼 𑀫𑀼𑀶𑁆𑀘𑀺𑀢𑁃𑀬𑀺𑀶𑁆 𑀘𑁂𑀭𑁆𑀯𑀸𑀭𑁆𑀇𑀷𑁆 𑀶𑀸𑀫𑁆𑀘𑀺𑀶𑀺𑀢𑀼
𑀫𑀶𑁆𑀶𑀢𑀷𑀺𑀮𑁆 𑀦𑀺𑀶𑁆𑀓𑀺𑀮𑁆𑀅𑀭𑀼𑀴𑁆 𑀫𑀷𑁆𑀷𑀸𑀯𑀸𑀫𑁆 - 𑀢𑀼𑀶𑁆𑀶𑀫𑀼𑀓𑀺𑀮𑁆
𑀫𑀺𑀷𑁆𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝 𑀘𑁄𑀮𑁃 𑀯𑀺𑀬𑀷𑁆𑀫𑀭𑀼𑀢𑀘𑁆 𑀘𑀫𑁆𑀧𑀦𑁆𑀢𑀸
𑀏𑁆𑀷𑁆𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝𑀼 𑀓𑀸𑀡𑁆𑀧𑁂 𑀷𑀺𑀬𑀸𑀷𑁆


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

সিট্রর়িৱু মুর়্‌চিদৈযির়্‌ সের্ৱার্ইণ্ড্রাম্চির়িদু
মট্রদন়িল্ নির়্‌কিল্অরুৰ‍্ মন়্‌ন়াৱাম্ - তুট্রমুহিল্
মিন়্‌গোণ্ড সোলৈ ৱিযন়্‌মরুদচ্ চম্বন্দা
এন়্‌গোণ্ডু কাণ্বে ন়িযান়্‌


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

சிற்றறிவு முற்சிதையிற் சேர்வார்இன் றாம்சிறிது
மற்றதனில் நிற்கில்அருள் மன்னாவாம் - துற்றமுகில்
மின்கொண்ட சோலை வியன்மருதச் சம்பந்தா
என்கொண்டு காண்பே னியான்


Open the Thamizhi Section in a New Tab
சிற்றறிவு முற்சிதையிற் சேர்வார்இன் றாம்சிறிது
மற்றதனில் நிற்கில்அருள் மன்னாவாம் - துற்றமுகில்
மின்கொண்ட சோலை வியன்மருதச் சம்பந்தா
என்கொண்டு காண்பே னியான்

Open the Reformed Script Section in a New Tab
सिट्रऱिवु मुऱ्चिदैयिऱ् सेर्वार्इण्ड्राम्चिऱिदु
मट्रदऩिल् निऱ्किल्अरुळ् मऩ्ऩावाम् - तुट्रमुहिल्
मिऩ्गॊण्ड सोलै वियऩ्मरुदच् चम्बन्दा
ऎऩ्गॊण्डु काण्बे ऩियाऩ्
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಸಿಟ್ರಱಿವು ಮುಱ್ಚಿದೈಯಿಱ್ ಸೇರ್ವಾರ್ಇಂಡ್ರಾಮ್ಚಿಱಿದು
ಮಟ್ರದನಿಲ್ ನಿಱ್ಕಿಲ್ಅರುಳ್ ಮನ್ನಾವಾಂ - ತುಟ್ರಮುಹಿಲ್
ಮಿನ್ಗೊಂಡ ಸೋಲೈ ವಿಯನ್ಮರುದಚ್ ಚಂಬಂದಾ
ಎನ್ಗೊಂಡು ಕಾಣ್ಬೇ ನಿಯಾನ್
Open the Kannada Section in a New Tab
సిట్రఱివు ముఱ్చిదైయిఱ్ సేర్వార్ఇండ్రామ్చిఱిదు
మట్రదనిల్ నిఱ్కిల్అరుళ్ మన్నావాం - తుట్రముహిల్
మిన్గొండ సోలై వియన్మరుదచ్ చంబందా
ఎన్గొండు కాణ్బే నియాన్
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

සිට්‍රරිවු මුර්චිදෛයිර් සේර්වාර්ඉන්‍රාම්චිරිදු
මට්‍රදනිල් නිර්කිල්අරුළ් මන්නාවාම් - තුට්‍රමුහිල්
මින්හොණ්ඩ සෝලෛ වියන්මරුදච් චම්බන්දා
එන්හොණ්ඩු කාණ්බේ නියාන්


Open the Sinhala Section in a New Tab
ചിറ്ററിവു മുറ്ചിതൈയിറ് ചേര്‍വാര്‍ഇന്‍ റാമ്ചിറിതു
മറ്റതനില്‍ നിറ്കില്‍അരുള്‍ മന്‍നാവാം - തുറ്റമുകില്‍
മിന്‍കൊണ്ട ചോലൈ വിയന്‍മരുതച് ചംപന്താ
എന്‍കൊണ്ടു കാണ്‍പേ നിയാന്‍
Open the Malayalam Section in a New Tab
จิรระริวุ มุรจิถายยิร เจรวารอิณ รามจิริถุ
มะรระถะณิล นิรกิลอรุล มะณณาวาม - ถุรระมุกิล
มิณโกะณดะ โจลาย วิยะณมะรุถะจ จะมปะนถา
เอะณโกะณดุ กาณเป ณิยาณ
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

စိရ္ရရိဝု မုရ္စိထဲယိရ္ ေစရ္ဝာရ္အိန္ ရာမ္စိရိထု
မရ္ရထနိလ္ နိရ္ကိလ္အရုလ္ မန္နာဝာမ္ - ထုရ္ရမုကိလ္
မိန္ေကာ့န္တ ေစာလဲ ဝိယန္မရုထစ္ စမ္ပန္ထာ
ေအ့န္ေကာ့န္တု ကာန္ေပ နိယာန္


Open the Burmese Section in a New Tab
チリ・ラリヴ ムリ・チタイヤリ・ セーリ・ヴァーリ・イニ・ ラーミ・チリトゥ
マリ・ラタニリ・ ニリ・キリ・アルリ・ マニ・ナーヴァーミ・ - トゥリ・ラムキリ・
ミニ・コニ・タ チョーリイ ヴィヤニ・マルタシ・ サミ・パニ・ター
エニ・コニ・トゥ カーニ・ペー ニヤーニ・
Open the Japanese Section in a New Tab
sidrarifu murdidaiyir serfarindramdiridu
madradanil nirgilarul mannafaM - dudramuhil
mingonda solai fiyanmarudad daMbanda
engondu ganbe niyan
Open the Pinyin Section in a New Tab
سِتْرَرِوُ مُرْتشِدَيْیِرْ سيَۤرْوَارْاِنْدْرامْتشِرِدُ
مَتْرَدَنِلْ نِرْكِلْاَرُضْ مَنّْاوَان - تُتْرَمُحِلْ
مِنْغُونْدَ سُوۤلَيْ وِیَنْمَرُدَتشْ تشَنبَنْدا
يَنْغُونْدُ كانْبيَۤ نِیانْ


Open the Arabic Section in a New Tab
sɪt̺t̺ʳʌɾɪʋʉ̩ mʊrʧɪðʌjɪ̯ɪr se:rʋɑ:ɾɪn̺ rɑ:mʧɪɾɪðɨ
mʌt̺t̺ʳʌðʌn̺ɪl n̺ɪrkɪlʌɾɨ˞ɭ mʌn̺n̺ɑ:ʋɑ:m - t̪ɨt̺t̺ʳʌmʉ̩çɪl
mɪn̺go̞˞ɳɖə so:lʌɪ̯ ʋɪɪ̯ʌn̺mʌɾɨðʌʧ ʧʌmbʌn̪d̪ɑ:
ʲɛ̝n̺go̞˞ɳɖɨ kɑ˞:ɳbe· n̺ɪɪ̯ɑ:n̺
Open the IPA Section in a New Tab
ciṟṟaṟivu muṟcitaiyiṟ cērvāriṉ ṟāmciṟitu
maṟṟataṉil niṟkilaruḷ maṉṉāvām - tuṟṟamukil
miṉkoṇṭa cōlai viyaṉmarutac campantā
eṉkoṇṭu kāṇpē ṉiyāṉ
Open the Diacritic Section in a New Tab
сытрaрывю мютсытaыйыт сэaрваарын раамсырытю
мaтрaтaныл ныткыларюл мaннааваам - тютрaмюкыл
мынконтa соолaы выянмaрютaч сaмпaнтаа
энконтю кaнпэa ныяaн
Open the Russian Section in a New Tab
zirrariwu murzithäjir zeh'rwah'rin rahmzirithu
marrathanil :nirkila'ru'l mannahwahm - thurramukil
minko'nda zohlä wijanma'ruthach zampa:nthah
enko'ndu kah'npeh nijahn
Open the German Section in a New Tab
çirhrharhivò mòrhçithâiyeirh çèèrvaarin rhaamçirhithò
marhrhathanil nirhkilaròlh mannaavaam - thòrhrhamòkil
minkonhda çoolâi viyanmaròthaçh çampanthaa
ènkonhdò kaanhpèè niyaan
ceirhrharhivu murhceithaiyiirh ceervarin rhaamceirhithu
marhrhathanil nirhcilarulh mannaavam - thurhrhamucil
mincoinhta cioolai viyanmaruthac ceampainthaa
encoinhtu caainhpee niiyaan
si'r'ra'rivu mu'rsithaiyi'r saervaarin 'raamsi'rithu
ma'r'rathanil :ni'rkilaru'l mannaavaam - thu'r'ramukil
minko'nda soalai viyanmaruthach sampa:nthaa
enko'ndu kaa'npae niyaan
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.