9. வினாவெண்பா
001 வினா வெண்பா
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


பாடல் எண் : 7

உன்னரிய நின்உணர்வ தோங்கியக்கால் ஒண்கருவி
தன்அளவும் நண்ணரிது தானாகும் - என்அறிவு
தான்அறிய வாரா தடமருதச் சம்பந்தா
யான்அறிவ தெவ்வா றினி.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

உன்னரிய நின் உணர்வது ஓங்கியக்கால் நினைத்தற் கரிதாகிய தேவரீரருள் தோன்றின காலத்து ; ஒண் கருவி தன் அளவும் நண்ணரிது தானாகும் அழகு பொருந்திய முப்பத்தாறு தத்துவங்களாற் பொருந்தப்படாது ; என்னறிவு தான் அறிய வாராது என்னுடைய பசு ஞானத்தாலும் அறியப்படாது ; தட மருதச் சம்பந்தா யான் அறிவது எவ்வாறு இனி தடாகம் பொருந்திய மருதநகர் வாழ் சம்பந்த மாமுனியே, அடியேங்கள் அறிகிறது எப்படித்தான் இனி.
பசுகரணங்களும் சிவகரணமாய் ஆன்மாவும் அருளாய்ப் பொருந்திநின் றறியுமென்பது கருத்து.
உதாரணம் : சிவப்பிரகாசத்தில் (70) ‘மாயைமா மாயை மாயா’ என்ற பாடத்திற் கண்டுகொள்க.

குறிப்புரை:

குறிப்புரை எழுதவில்லை

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction.

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀉𑀷𑁆𑀷𑀭𑀺𑀬 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀉𑀡𑀭𑁆𑀯 𑀢𑁄𑀗𑁆𑀓𑀺𑀬𑀓𑁆𑀓𑀸𑀮𑁆 𑀑𑁆𑀡𑁆𑀓𑀭𑀼𑀯𑀺
𑀢𑀷𑁆𑀅𑀴𑀯𑀼𑀫𑁆 𑀦𑀡𑁆𑀡𑀭𑀺𑀢𑀼 𑀢𑀸𑀷𑀸𑀓𑀼𑀫𑁆 - 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀅𑀶𑀺𑀯𑀼
𑀢𑀸𑀷𑁆𑀅𑀶𑀺𑀬 𑀯𑀸𑀭𑀸 𑀢𑀝𑀫𑀭𑀼𑀢𑀘𑁆 𑀘𑀫𑁆𑀧𑀦𑁆𑀢𑀸
𑀬𑀸𑀷𑁆𑀅𑀶𑀺𑀯 𑀢𑁂𑁆𑀯𑁆𑀯𑀸 𑀶𑀺𑀷𑀺


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

উন়্‌ন়রিয নিন়্‌উণর্ৱ তোঙ্গিযক্কাল্ ওণ্গরুৱি
তন়্‌অৰৱুম্ নণ্ণরিদু তান়াহুম্ - এন়্‌অর়িৱু
তান়্‌অর়িয ৱারা তডমরুদচ্ চম্বন্দা
যান়্‌অর়িৱ তেৱ্ৱা র়িন়ি


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

உன்னரிய நின்உணர்வ தோங்கியக்கால் ஒண்கருவி
தன்அளவும் நண்ணரிது தானாகும் - என்அறிவு
தான்அறிய வாரா தடமருதச் சம்பந்தா
யான்அறிவ தெவ்வா றினி


Open the Thamizhi Section in a New Tab
உன்னரிய நின்உணர்வ தோங்கியக்கால் ஒண்கருவி
தன்அளவும் நண்ணரிது தானாகும் - என்அறிவு
தான்அறிய வாரா தடமருதச் சம்பந்தா
யான்அறிவ தெவ்வா றினி

Open the Reformed Script Section in a New Tab
उऩ्ऩरिय निऩ्उणर्व तोङ्गियक्काल् ऒण्गरुवि
तऩ्अळवुम् नण्णरिदु ताऩाहुम् - ऎऩ्अऱिवु
ताऩ्अऱिय वारा तडमरुदच् चम्बन्दा
याऩ्अऱिव तॆव्वा ऱिऩि
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಉನ್ನರಿಯ ನಿನ್ಉಣರ್ವ ತೋಂಗಿಯಕ್ಕಾಲ್ ಒಣ್ಗರುವಿ
ತನ್ಅಳವುಂ ನಣ್ಣರಿದು ತಾನಾಹುಂ - ಎನ್ಅಱಿವು
ತಾನ್ಅಱಿಯ ವಾರಾ ತಡಮರುದಚ್ ಚಂಬಂದಾ
ಯಾನ್ಅಱಿವ ತೆವ್ವಾ ಱಿನಿ
Open the Kannada Section in a New Tab
ఉన్నరియ నిన్ఉణర్వ తోంగియక్కాల్ ఒణ్గరువి
తన్అళవుం నణ్ణరిదు తానాహుం - ఎన్అఱివు
తాన్అఱియ వారా తడమరుదచ్ చంబందా
యాన్అఱివ తెవ్వా ఱిని
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

උන්නරිය නින්උණර්ව තෝංගියක්කාල් ඔණ්හරුවි
තන්අළවුම් නණ්ණරිදු තානාහුම් - එන්අරිවු
තාන්අරිය වාරා තඩමරුදච් චම්බන්දා
යාන්අරිව තෙව්වා රිනි


Open the Sinhala Section in a New Tab
ഉന്‍നരിയ നിന്‍ഉണര്‍വ തോങ്കിയക്കാല്‍ ഒണ്‍കരുവി
തന്‍അളവും നണ്ണരിതു താനാകും - എന്‍അറിവു
താന്‍അറിയ വാരാ തടമരുതച് ചംപന്താ
യാന്‍അറിവ തെവ്വാ റിനി
Open the Malayalam Section in a New Tab
อุณณะริยะ นิณอุณะรวะ โถงกิยะกกาล โอะณกะรุวิ
ถะณอละวุม นะณณะริถุ ถาณากุม - เอะณอริวุ
ถาณอริยะ วารา ถะดะมะรุถะจ จะมปะนถา
ยาณอริวะ เถะววา ริณิ
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

အုန္နရိယ နိန္အုနရ္ဝ ေထာင္ကိယက္ကာလ္ ေအာ့န္ကရုဝိ
ထန္အလဝုမ္ နန္နရိထု ထာနာကုမ္ - ေအ့န္အရိဝု
ထာန္အရိယ ဝာရာ ထတမရုထစ္ စမ္ပန္ထာ
ယာန္အရိဝ ေထ့ဝ္ဝာ ရိနိ


Open the Burmese Section in a New Tab
ウニ・ナリヤ ニニ・ウナリ・ヴァ トーニ・キヤク・カーリ・ オニ・カルヴィ
タニ・アラヴミ・ ナニ・ナリトゥ ターナークミ・ - エニ・アリヴ
ターニ・アリヤ ヴァーラー タタマルタシ・ サミ・パニ・ター
ヤーニ・アリヴァ テヴ・ヴァー リニ
Open the Japanese Section in a New Tab
unnariya ninunarfa donggiyaggal ongarufi
danalafuM nannaridu danahuM - enarifu
danariya fara dadamarudad daMbanda
yanarifa deffa rini
Open the Pinyin Section in a New Tab
اُنَّْرِیَ نِنْاُنَرْوَ تُوۤنغْغِیَكّالْ اُونْغَرُوِ
تَنْاَضَوُن نَنَّرِدُ تاناحُن - يَنْاَرِوُ
تانْاَرِیَ وَارا تَدَمَرُدَتشْ تشَنبَنْدا
یانْاَرِوَ تيَوّا رِنِ


Open the Arabic Section in a New Tab
ʷʊn̺n̺ʌɾɪɪ̯ə n̺ɪn̺ɨ˞ɳʼʌrʋə t̪o:ŋʲgʲɪɪ̯ʌkkɑ:l ʷo̞˞ɳgʌɾɨʋɪ
t̪ʌn̺ʌ˞ɭʼʌʋʉ̩m n̺ʌ˞ɳɳʌɾɪðɨ t̪ɑ:n̺ɑ:xɨm - ʲɛ̝n̺ʌɾɪʋʉ̩
t̪ɑ:n̺ʌɾɪɪ̯ə ʋɑ:ɾɑ: t̪ʌ˞ɽʌmʌɾɨðʌʧ ʧʌmbʌn̪d̪ɑ:
ɪ̯ɑ:n̺ʌɾɪʋə t̪ɛ̝ʊ̯ʋɑ: rɪn̺ɪ·
Open the IPA Section in a New Tab
uṉṉariya niṉuṇarva tōṅkiyakkāl oṇkaruvi
taṉaḷavum naṇṇaritu tāṉākum - eṉaṟivu
tāṉaṟiya vārā taṭamarutac campantā
yāṉaṟiva tevvā ṟiṉi
Open the Diacritic Section in a New Tab
юннaрыя нынюнaрвa тоонгкыяккaл онкарювы
тaналaвюм нaннaрытю таанаакюм - энарывю
таанарыя ваараа тaтaмaрютaч сaмпaнтаа
яaнарывa тэвваа рыны
Open the Russian Section in a New Tab
unna'rija :ninu'na'rwa thohngkijakkahl o'nka'ruwi
thana'lawum :na'n'na'rithu thahnahkum - enariwu
thahnarija wah'rah thadama'ruthach zampa:nthah
jahnariwa thewwah rini
Open the German Section in a New Tab
ònnariya ninònharva thoongkiyakkaal onhkaròvi
thanalhavòm nanhnharithò thaanaakòm - ènarhivò
thaanarhiya vaaraa thadamaròthaçh çampanthaa
yaanarhiva thèvvaa rhini
unnariya ninunharva thoongciyaiccaal oinhcaruvi
thanalhavum nainhnharithu thaanaacum - enarhivu
thaanarhiya varaa thatamaruthac ceampainthaa
iyaanarhiva thevva rhini
unnariya :ninu'narva thoangkiyakkaal o'nkaruvi
thana'lavum :na'n'narithu thaanaakum - ena'rivu
thaana'riya vaaraa thadamaruthach sampa:nthaa
yaana'riva thevvaa 'rini
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.