दानकर्ता दान कीजिए
2. சிவஞான சித்தியார்
001 काप्पु
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1
पद्य संख्या : 1

ஒருகோட்டன் இருசெவியன் மும்மதத்தன் நால்வாய் ஐங் கரத்தன் ஆறு
தருகோட்டம் பிறையிதழித் தாழ்சடையான் தரும்ஒரு வாரணத்தின் தாள்கள்
உருகோட்டன் பொடும்வணங்கி ஒவாதே இரவுபகல் உணர்வோர் சிந்தைத்
திருகோட்டும் அயன்திருமால் செல்வமும்ஒன் றோஎன்னச் செய்யும் தேவே.

ऒरुहोट्टऩ् इरुसॆवियऩ् मुम्मदत्तऩ् नाल्वाय् ऐङ् करत्तऩ् आऱु
तरुहोट्टम् पिऱैयिदऴित् ताऴ्सडैयाऩ् तरुम्ऒरु वारणत्तिऩ् ताळ्गळ्
उरुहोट्टऩ् पॊडुम्वणङ्गि ऒवादे इरवुबहल् उणर्वोर् सिन्दैत्
तिरुहोट्टुम् अयऩ्तिरुमाल् सॆल्वमुम्ऒऩ् ऱोऎऩ्ऩच् चॆय्युम् तेवे.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி