दानकर्ता दान कीजिए
7. சிவப்பிரகாசம்
001 काप्पु
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1
पद्य संख्या : 1

ஒளியான திருமேனி உமிழ்தானம் மிகமேவு
களியார வரும்ஆனை கழல்நாளும் மறவாமல்
அளியாளும் மலர்தூவும் அடியார்கள் உளமான
வெளியாகும் வலிதாய வினைகூட நினையாவே.

ஒளியிது காப்பருட் கணபதி கழலிணை
தெளிபவ ருளம்வினை சேரா வென்றது.

ऒळियाऩ तिरुमेऩि उमिऴ्दाऩम् मिहमेवु
कळियार वरुम्आऩै कऴल्नाळुम् मऱवामल्
अळियाळुम् मलर्दूवुम् अडियार्गळ् उळमाऩ
वॆळियाहुम् वलिदाय विऩैहूड निऩैयावे.

ऒळियिदु काप्परुट् कणबदि कऴलिणै
तॆळिबव रुळम्विऩै सेरा वॆण्ड्रदु.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி