విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
పన్నెండవ తిరుమురై
13 சருககம, 71 புராணஙகள, 4272 పాసురములు
00 పాయిరం - తిరుమలైచ్ చరుక్కం
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
மொததம 349 పాసురములు
పాసుర సంఖ్య :
அடுதத పాసురము
పాసుర సంఖ్య : 1

உலகெ லாம்உணர்ந் தோதற் கரியவன்
நிலவு லாவிய நீர்மலி வேணியன்
அலகில் சோதியன் அம்பலத் தாடுவான்
மலர்சி லம்படி வாழ்த்தி வணங்குவாம்.

ఉలహె లామ్ఉణర్న్ దోదఱ్ కరియవన్
నిలవు లావియ నీర్మలి వేణియన్
అలహిల్ సోదియన్ అంబలత్ తాడువాన్
మలర్సి లంబడి వాళ్త్తి వణంగువాం.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>12====>12000001===>../../isai/121/12000001.mp3

Get the Flash Player to see this player.

சென்னை, மயிலாப்பூர், கபாலீச்சரர் திருக்கோயில் ஓதுவார் பா. சற்குருநாதன்
உரிமை: திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழு, சிங்கப்பூர்
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

లోకుల కెవరికీ తన తత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికీ, చదవడానికీ సాధ్యం కాని వాడునూ, అలా అందుకోరాని వాడై నప్పటికీ తనను ఆశ్రయించే భక్తులు మోక్షం పొందాలనే ఉద్దేశంతో బాల చంద్రుని, తరంగిత గంగా స్రవంతిని తన జటా జూటంలో ధరించిన వాడునూ, అమేయ జ్యోతిర్మయ స్వరూపుడునూ, చిదంబర దేవాలయంలో విరాజమానమైన తిరు చిట్రంబలంలో ఆనంద తాండవాన్ని అనుగ్రహించిన వాడునూ, భక్తుల హృదయాలలో సదా విరాజిల్లుతున్న వాడునూ అయిన నటరాజ మూర్తి నూపురాలంకృత శ్రీ పాద పద్మాలను కీర్తిస్తూ నమస్కరిస్తాను.

అనువాదం: ఆచార్య శ్రీపాద జయప్రకాశ్ తిరుప్పదిగం:
சிறபி