విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
తొమ్మిదవ తిరుమురై
19 పది పాటల కూటమి, 301 పాసురములు, 14 ఆలయములు
001 తిరుమాళిహైత్ తేవర్ - కోయిల్ - ఒళివళర్ విళక్కే
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 1 పాసురము : పంజమం

ஒளிவளர் விளக்கே உலப்பிலா ஒன்றே
    உணர்வுசூழ் கடந்ததோர் உணர்வே
தெளிவளர் பளிங்கின் திரள்மணிக் குன்றே
    சித்தத்துள் தித்திக்குந் தேனே
அளிவளர் உள்ளத் தானந்தக் கனியே
    அம்பலம் ஆடரங் காக
வெளிவளர் தெய்வக் கூத்துகந் தாயைத்
    தொண்டனேன் விளம்புமா விளம்பே.

ఒళివళర్ విళక్కే ఉలప్పిలా ఒండ్రే
ఉణర్వుసూళ్ కడందదోర్ ఉణర్వే
తెళివళర్ పళింగిన్ తిరళ్మణిక్ కుండ్రే
సిత్తత్తుళ్ తిత్తిక్కున్ దేనే
అళివళర్ ఉళ్ళత్ తానందక్ కనియే
అంబలం ఆడరఙ్ కాహ
వెళివళర్ తెయ్వక్ కూత్తుహన్ దాయైత్
తొండనేన్ విళంబుమా విళంబే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>9====>9001001===>../../isai/09/9001001.mp3

Get the Flash Player to see this player.

முதலாவது குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com

இரண்டாவது குரலிசை: சென்னை, மயிலாப்பூர், கபாலீச்சரர் திருக்கோயில் ஓதுவார் பா. சற்குருநாதன்
உரிமை: திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழு, சிங்கப்பூர்
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

అంతులేక వెలుగు జ్యోతీ! మలినమంటని మహిమా!
ఎఱుకనేర్చిన మనుజుల ఎఱుక మీఱిన ఎఱుకా!
స్వచ్ఛమైన స్ఫటికమణి ప్రోవైన మాణిక్యపుకొండా!
చిత్తమును తీపి చేయు తేనియా!
ఎల్లలు మీఱు మనమున ఆనందఫలమా!
అంబలమే అరంగమై వెల్లువగు దైవనాట్య
దర్శనమిచ్చు నిను సేవకుడ నేనే రీతి
పొగడుదునో? పొగడించుకొనకున్న?

[అనువాదము : డా. సత్యవాణి, 2014]
சிறபி