11. கொடிக்கவி
001 கட்டளைக் கலித்துறை
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4


பாடல் எண் : 1

ஒளிக்கு மிருளுக்கு மொன்றே யிடமொன்று மேலிடிலொன்
றொளிக்கு மெனினு மிருளட ராதுள் ளுயிர்க்குயிராய்த்
தெளிக்கு மறிவு திகழ்ந்துள தேனுந் திரிமலத்தே
குளிக்கு முயிரருள் கூடும் படிக்கொடி கட்டினனே.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஒன்றே இடம் ஆணவத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் இடம் ஒன்றே ; ஒன்று மேலிடில் ஒன்று ஒளிக்கும் ஞானம் மேலிட்ட காலத்து ஆணவம் ஒளித்து நிற்கும், ஆணவம் மேலிட்ட காலத்து ஞானம் ஒளித்து நிற்கும் ; எனினும் இருள் அடராது ஒன்று மேலிட்ட காலத்திலே ஒன்று ஒளித்து நின்றாலும் ஞானத்தை ஆணவம் பொருந்தாது ; உள்ளுயிர்க்கு உயிராய்த் தெளிக்கும் அறிவு திகழ்ந்துளதேனும் திரிமலத்தே குளிக்கும் பூர்வ வாதனா விசேஷத்தாலே உள்ளே கிடந்த சிவஞானம் சற்று விளங்குமானாலும் மும்மலங்களிலே மூழ்கிக் கிடக்கு மல்லாமல் அது கொண்டே நீங்கமாட்டாது ; உயிர் அருள் கூடும்படி கொடிகட்டினனே இப்படி மும்மலங்களிலே மூழ்கிக் கிடக்கிற ஆன்மா அருள் கூடும்படிக்குத் தீட்சைக் கிரமங்களினாலே மலங்களைப் போக்கத் துவசங்கட்டினேன்.

குறிப்புரை:

ஆணவத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் இடம் ஒன்றாயிருக்கத் தனது காரணங் கெடாமலிருக்கிற மலத்தைத் தீட்சைக் கிரமத்தினாலே போக்கி மோட்சத்தை அடைவிப்போம்.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • Burmese/ பர்மியம்
 • Assamese/ அசாமியம்
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction.

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
 • Assamese
  அசாமியம்
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀑𑁆𑀴𑀺𑀓𑁆𑀓𑀼 𑀫𑀺𑀭𑀼𑀴𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼 𑀫𑁄𑁆𑀷𑁆𑀶𑁂 𑀬𑀺𑀝𑀫𑁄𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼 𑀫𑁂𑀮𑀺𑀝𑀺𑀮𑁄𑁆𑀷𑁆
𑀶𑁄𑁆𑀴𑀺𑀓𑁆𑀓𑀼 𑀫𑁂𑁆𑀷𑀺𑀷𑀼 𑀫𑀺𑀭𑀼𑀴𑀝 𑀭𑀸𑀢𑀼𑀴𑁆 𑀴𑀼𑀬𑀺𑀭𑁆𑀓𑁆𑀓𑀼𑀬𑀺𑀭𑀸𑀬𑁆𑀢𑁆
𑀢𑁂𑁆𑀴𑀺𑀓𑁆𑀓𑀼 𑀫𑀶𑀺𑀯𑀼 𑀢𑀺𑀓𑀵𑁆𑀦𑁆𑀢𑀼𑀴 𑀢𑁂𑀷𑀼𑀦𑁆 𑀢𑀺𑀭𑀺𑀫𑀮𑀢𑁆𑀢𑁂
𑀓𑀼𑀴𑀺𑀓𑁆𑀓𑀼 𑀫𑀼𑀬𑀺𑀭𑀭𑀼𑀴𑁆 𑀓𑀽𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀝𑀺𑀓𑁆𑀓𑁄𑁆𑀝𑀺 𑀓𑀝𑁆𑀝𑀺𑀷𑀷𑁂


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

ওৰিক্কু মিরুৰুক্কু মোণ্ড্রে যিডমোণ্ড্রু মেলিডিলোন়্‌
র়োৰিক্কু মেন়িন়ু মিরুৰড রাদুৰ‍্ ৰুযির্ক্কুযিরায্ত্
তেৰিক্কু মর়িৱু তিহৰ়্‌ন্দুৰ তেন়ুন্ দিরিমলত্তে
কুৰিক্কু মুযিররুৰ‍্ কূডুম্ পডিক্কোডি কট্টিন়ন়ে


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

ஒளிக்கு மிருளுக்கு மொன்றே யிடமொன்று மேலிடிலொன்
றொளிக்கு மெனினு மிருளட ராதுள் ளுயிர்க்குயிராய்த்
தெளிக்கு மறிவு திகழ்ந்துள தேனுந் திரிமலத்தே
குளிக்கு முயிரருள் கூடும் படிக்கொடி கட்டினனே


Open the Thamizhi Section in a New Tab
ஒளிக்கு மிருளுக்கு மொன்றே யிடமொன்று மேலிடிலொன்
றொளிக்கு மெனினு மிருளட ராதுள் ளுயிர்க்குயிராய்த்
தெளிக்கு மறிவு திகழ்ந்துள தேனுந் திரிமலத்தே
குளிக்கு முயிரருள் கூடும் படிக்கொடி கட்டினனே

Open the Reformed Script Section in a New Tab
ऒळिक्कु मिरुळुक्कु मॊण्ड्रे यिडमॊण्ड्रु मेलिडिलॊऩ्
ऱॊळिक्कु मॆऩिऩु मिरुळड रादुळ् ळुयिर्क्कुयिराय्त्
तॆळिक्कु मऱिवु तिहऴ्न्दुळ तेऩुन् दिरिमलत्ते
कुळिक्कु मुयिररुळ् कूडुम् पडिक्कॊडि कट्टिऩऩे
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಒಳಿಕ್ಕು ಮಿರುಳುಕ್ಕು ಮೊಂಡ್ರೇ ಯಿಡಮೊಂಡ್ರು ಮೇಲಿಡಿಲೊನ್
ಱೊಳಿಕ್ಕು ಮೆನಿನು ಮಿರುಳಡ ರಾದುಳ್ ಳುಯಿರ್ಕ್ಕುಯಿರಾಯ್ತ್
ತೆಳಿಕ್ಕು ಮಱಿವು ತಿಹೞ್ಂದುಳ ತೇನುನ್ ದಿರಿಮಲತ್ತೇ
ಕುಳಿಕ್ಕು ಮುಯಿರರುಳ್ ಕೂಡುಂ ಪಡಿಕ್ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟಿನನೇ
Open the Kannada Section in a New Tab
ఒళిక్కు మిరుళుక్కు మొండ్రే యిడమొండ్రు మేలిడిలొన్
ఱొళిక్కు మెనిను మిరుళడ రాదుళ్ ళుయిర్క్కుయిరాయ్త్
తెళిక్కు మఱివు తిహళ్ందుళ తేనున్ దిరిమలత్తే
కుళిక్కు ముయిరరుళ్ కూడుం పడిక్కొడి కట్టిననే
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

ඔළික්කු මිරුළුක්කු මොන්‍රේ යිඩමොන්‍රු මේලිඩිලොන්
රොළික්කු මෙනිනු මිරුළඩ රාදුළ් ළුයිර්ක්කුයිරාය්ත්
තෙළික්කු මරිවු තිහළ්න්දුළ තේනුන් දිරිමලත්තේ
කුළික්කු මුයිරරුළ් කූඩුම් පඩික්කොඩි කට්ටිනනේ


Open the Sinhala Section in a New Tab
ഒളിക്കു മിരുളുക്കു മൊന്‍റേ യിടമൊന്‍റു മേലിടിലൊന്‍
റൊളിക്കു മെനിനു മിരുളട രാതുള്‍ ളുയിര്‍ക്കുയിരായ്ത്
തെളിക്കു മറിവു തികഴ്ന്തുള തേനുന്‍ തിരിമലത്തേ
കുളിക്കു മുയിരരുള്‍ കൂടും പടിക്കൊടി കട്ടിനനേ
Open the Malayalam Section in a New Tab
โอะลิกกุ มิรุลุกกุ โมะณเร ยิดะโมะณรุ เมลิดิโละณ
โระลิกกุ เมะณิณุ มิรุละดะ ราถุล ลุยิรกกุยิรายถ
เถะลิกกุ มะริวุ ถิกะฬนถุละ เถณุน ถิริมะละถเถ
กุลิกกุ มุยิระรุล กูดุม ปะดิกโกะดิ กะดดิณะเณ
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ေအာ့လိက္ကု မိရုလုက္ကု ေမာ့န္ေရ ယိတေမာ့န္ရု ေမလိတိေလာ့န္
ေရာ့လိက္ကု ေမ့နိနု မိရုလတ ရာထုလ္ လုယိရ္က္ကုယိရာယ္ထ္
ေထ့လိက္ကု မရိဝု ထိကလ္န္ထုလ ေထနုန္ ထိရိမလထ္ေထ
ကုလိက္ကု မုယိရရုလ္ ကူတုမ္ ပတိက္ေကာ့တိ ကတ္တိနေန


Open the Burmese Section in a New Tab
オリク・ク ミルルク・ク モニ・レー ヤタモニ・ル メーリティロニ・
ロリク・ク メニヌ ミルラタ ラートゥリ・ ルヤリ・ク・クヤラーヤ・タ・
テリク・ク マリヴ ティカリ・ニ・トゥラ テーヌニ・ ティリマラタ・テー
クリク・ク ムヤラルリ・ クートゥミ・ パティク・コティ カタ・ティナネー
Open the Japanese Section in a New Tab
oliggu miruluggu mondre yidamondru melidilon
roliggu meninu mirulada radul luyirgguyirayd
deliggu marifu dihalndula denun dirimaladde
guliggu muyirarul guduM badiggodi gaddinane
Open the Pinyin Section in a New Tab
اُوضِكُّ مِرُضُكُّ مُونْدْريَۤ یِدَمُونْدْرُ ميَۤلِدِلُونْ
رُوضِكُّ ميَنِنُ مِرُضَدَ رادُضْ ضُیِرْكُّیِرایْتْ
تيَضِكُّ مَرِوُ تِحَظْنْدُضَ تيَۤنُنْ دِرِمَلَتّيَۤ
كُضِكُّ مُیِرَرُضْ كُودُن بَدِكُّودِ كَتِّنَنيَۤ


Open the Arabic Section in a New Tab
ʷo̞˞ɭʼɪkkɨ mɪɾɨ˞ɭʼɨkkɨ mo̞n̺d̺ʳe· ɪ̯ɪ˞ɽʌmo̞n̺d̺ʳɨ me:lɪ˞ɽɪlo̞n̺
ro̞˞ɭʼɪkkɨ mɛ̝n̺ɪn̺ɨ mɪɾɨ˞ɭʼʌ˞ɽə rɑ:ðɨ˞ɭ ɭɨɪ̯ɪrkkɨɪ̯ɪɾɑ:ɪ̯t̪
t̪ɛ̝˞ɭʼɪkkɨ mʌɾɪʋʉ̩ t̪ɪxʌ˞ɻn̪d̪ɨ˞ɭʼə t̪e:n̺ɨn̺ t̪ɪɾɪmʌlʌt̪t̪e:
kʊ˞ɭʼɪkkɨ mʊɪ̯ɪɾʌɾɨ˞ɭ ku˞:ɽʊm pʌ˞ɽɪkko̞˞ɽɪ· kʌ˞ʈʈɪn̺ʌn̺e·
Open the IPA Section in a New Tab
oḷikku miruḷukku moṉṟē yiṭamoṉṟu mēliṭiloṉ
ṟoḷikku meṉiṉu miruḷaṭa rātuḷ ḷuyirkkuyirāyt
teḷikku maṟivu tikaḻntuḷa tēṉun tirimalattē
kuḷikku muyiraruḷ kūṭum paṭikkoṭi kaṭṭiṉaṉē
Open the Diacritic Section in a New Tab
олыккю мырюлюккю монрэa йытaмонрю мэaлытылон
ролыккю мэныню мырюлaтa раатюл люйырккюйыраайт
тэлыккю мaрывю тыкалзнтюлa тэaнюн тырымaлaттэa
кюлыккю мюйырaрюл кутюм пaтыккоты каттынaнэa
Open the Russian Section in a New Tab
o'likku mi'ru'lukku monreh jidamonru mehlidilon
ro'likku meninu mi'ru'lada 'rahthu'l 'luji'rkkuji'rahjth
the'likku mariwu thikash:nthu'la thehnu:n thi'rimalaththeh
ku'likku muji'ra'ru'l kuhdum padikkodi kaddinaneh
Open the German Section in a New Tab
olhikkò miròlhòkkò monrhèè yeidamonrhò mèèlidilon
rholhikkò mèninò miròlhada raathòlh lhòyeirkkòyeiraaiyth
thèlhikkò marhivò thikalznthòlha thèènòn thirimalaththèè
kòlhikkò mòyeiraròlh ködòm padikkodi katdinanèè
olhiiccu mirulhuiccu monrhee yiitamonrhu meelitilon
rholhiiccu meninu mirulhata raathulh lhuyiiriccuyiiraayiith
thelhiiccu marhivu thicalzinthulha theenuin thirimalaiththee
culhiiccu muyiirarulh cuutum patiiccoti caittinanee
o'likku miru'lukku mon'rae yidamon'ru maelidilon
'ro'likku meninu miru'lada raathu'l 'luyirkkuyiraayth
the'likku ma'rivu thikazh:nthu'la thaenu:n thirimalaththae
ku'likku muyiraru'l koodum padikkodi kaddinanae
Open the English Section in a New Tab
ওলিক্কু মিৰুলুক্কু মোন্ৰে য়িতমোন্ৰূ মেলিটিলোন্
ৰোলিক্কু মেনিনূ মিৰুলত ৰাতুল্ লুয়িৰ্ক্কুয়িৰায়্ত্
তেলিক্কু মৰিৱু তিকইলণ্তুল তেনূণ্ তিৰিমলত্তে
কুলিক্কু মুয়িৰৰুল্ কূটুম্ পটিক্কোটি কইটটিননে
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.